„Internet nám zřídí ministerstvo kultury, u kterého jsme knihovnu museli zaregistrovat,“ uvedlstarosta Milan Holeček.

Při té příležitosti uzavřela obec smlouvu se Šmidingerovou knihovnou ve Strakonicích. „Týká se poradenství, konzultační činnosti, vzdělávání knihovníků, pořádání seminářů a podobně. Pro číčenické čtenáře má spolupráce přínos v tom, že okresní knihovna umožní výpůjčky z vlastních knižních fondů. Tím pádem nemusí obec nakupovat knihy v takovém rozsahu,“ řekl starosta.

Po rekonstrukci nevyužívaného příslušenství školky změní knihovna své působiště. „Chceme přestavět nedalekou kolnu, která sloužila jako sklad paliv, a přechodem na plyn už neplní svůj účel,“ dodal starosta.

Projekt na přestavbu je hotový. Náklady dělají zhruba 750 000 korun. Obec si do konce roku zažádá o dotaci u Programu rozvoje venkova.