Páteční vystoupení flétnistky Lenky Baarové v Jiníně u Strakonic mělo být jedním z řady koncertů duchovní hudby pořádaných v rámci podzimního turné s podtitulem Ke dvoutisíciletému výročí apoštola svatého Pavla. Z náhle oznámeného důvodu rekonstrukce kostela se však nekonal. Ze třiceti čtyř se jich nekonalo osm dalších.

„Zapojili jsme se do této akce, protože se nám nápad líbil. Postupovali jsme zcela standardně. Dohodly se podmínky s iniciátorem turné Janem Niederlem, a protože se koncert měl odehrávat v církevním objektu, zaslali jsme žádost o povolení vlastníka k uspořádání koncertu. Písemné schválení jsme však neobdrželi, pouze telefonicky nám farnost sdělila, že koncert nebude povolen,“ říká Roman Čarek, starosta Čížové, a dodává: „Organizujeme každoročně vánoční mše, které jsou bez problémů, takže jsem nepředpokládal, že by teď měly být potíže. Negace mě překvapila.“

S celkem doložitelným faktem o neuskutečnění se koncertů se výrazně rozchází vyjádření českobudějovické diecéze, která spravuje 361 farností v kraji: „Ne, koncerty nebyly zakázány,“ odpovídá elektronickou poštou českobudějovický biskup Jiří Paďour. Písemná povolení však neobdrželi z farností svých obcí starostové Kaplice, Kestřan, Šumavských Hoštic, Strunkovic nad Blanicí, Štěkně a Vitějovic. „Cítím postoj biskupa českobudějovického jako diskriminaci. O každý z nakonec uskutečněných koncertů v kostele byl sveden nebývalý souboj. Ale najednou slunce vysvitlo – a to po konstatování, že se některých koncertů bude osobně účastnit Lívie Klausová. Najednou byly některým pořadatelům koncerty povoleny, ale ne na základě povolení. Biskup v dopise napsal, že je pouze bere na vědomí, což potvrdil větou: Žádný další koncert v kostele není a nebude dovolen,“ uvádí Jan Niederle, iniciátor a druhý z účinkujících (pianista) turné Lenka Baarová a přátelé 2008, které se letos koná osmým rokem.

Zprvu vnímaná rozepře povahy osobních sympatií či antipatií začíná mít po zjištění dalších skutečností podobu klasického předvolebního politického boje. Jeho předmětem se zdá být zviditelnění kandidátů na senátora Josefa Kalbáče (KDU ČSL) a Miroslava Beneše (ODS). Politickou motivaci jednání Josefa Kalbáče českobudějovické biskupství odmítá, Jan Niederle ji připouští.

Zatímco v několika článcích z minulých ročníků zmiňovaného turné se čtenáři dočetli, že Josef Kalbáč coby tradiční patron „pomohl už v minulosti nejednomu kulturnímu projektu na svět“, na aktuálním informačním letáku stojí: „Záštitu převzal a patronem koncertů je Míra Beneš.“

„Ano. Senátor Kalbáč chtěl totiž pronášet na koncertech předvolební proslov. S tím jsem samozřejmě zásadně nesouhlasil,“ přiznává výměnu patrona Jan Niederle a prohlašuje, že úvodní slovo Miroslava Beneše (kandidáta ODS do Senátu) „jest vždy fundované a apolitické…“