V podání flétnistky Lenky Baarové a za klavírního doprovodu Jana Niedrleho si vyslechla koncert sakrální hudby pro flétnu a klavír. V kostele zazněly například skladby Ludwiga van Beethovena, Johanna Sebastiana Bacha, Charlese – Maria Widora, Gioacchina Rossiniho. Koncert si vyslechlo na dvě stě posluchačů.