Zcela mimořádně se například budou moci podívat návštěvníci Hluboké nad Vltavou do devíti hostinských pokojů ve druhém patře zámku, kam veřejnost ještě neměla možnost vkročit.

Plánovaná trasa

„Prohlídka potrvá deset až patnáct minut. Je to spíš taková kratší procházka, aby si mohli návštěvníci prohlédnout prostory, které nebyly nikdy zpřístupněny, a porovnat je s tím, jak budou vypadat za dva roky,“ řekl Deníku kastelán hlubockého zámku Miroslav Pavlíček. Právě do dvou let zde bude totiž vytvořena čtvrtá prohlídková trasa. Tento víkend tak budou mít návštěvníci jedinečnou možnost spatřit interiéry a mobiliář před kompletním restaurováním.

„Den památek si nikdy nencháme ujít, každý rok chodíme do Biskupské zahrady i po jiných památkách ve městě. Letos nejspíš vyrazíme na Hlubokou,“ plánuje devětatřicetiletý Ondřej Svoboda.

Hlubocký zámek zdarma zavede návštěvníky i na věž a nabízí také reciproční vstupenku, která umožní bezplatný vstup na další vybraný jihočeský hrad či zámek.

Letošní podtitul dne památek je Sakrální dědictví a duchovní místa. České Budějovice proto připravují program, který se vztahuje k tomuto tématu.

„Zdarma bude veřejnosti zpřístupněno deset památkových, převážně církevních objektů, které si lidé mohou prohlédnout v sobotu v čase od 10 do 16 hodin. Doprovodný kulturní program bude na radničním nádvoří, v bývalém Dominikánském klášteře na Piaristickém náměstí, v Železné panně a v galerii Na Dvorku,“ říká k chystané akci náměstkyně primátora Ivana Popelová.

Program Dne památek je k dispozici v turistickém informačním centru v budově historické radnice, nebo na internetových stránkách města.

Zdarma zpřístupněné objekty v Českých Budějovicích (pdf - 957 kB)

Akce v kraji

zámek Červená Lhota

* zdarma prohlídka zámecké kaple s výkladem průvodce v 11,00 a 16,00 hodin. Prohlídka bude doplněna ukázkou historických ornátů z majetku Římskokatolické farnosti sv. Ottova Deštná
* zdarma prohlídka farního kostela sv. Ottova v Deštné ve 14,00 hod.
* reciproční vstupenka se zámkem Dačice a hradem a zámkem Jindřichův Hradec

hrad a zámek Český Krumlov

* v době od 10,00 – 16,00 zdarma zpřístupněno LAPIDÁRIUM, které se nachází pod severním křídlem objektu Nového Purkrabství na I. nádvoří. Jsou zde uloženy veškeré originály soch z areálu zámku, které jsou nahrazeny kopiemi. V zámecké architektuře spolu se sklepy Pražského hradu, nemá ve střední Evropě obdoby
* v době od 10,00 – 16,00 zdarma zpřístupněn Letohrádek Bellaria, jehož počátky sahají až k roku 1690. Nachází se ve středu velkolepé českokrumlovské zámecké zahrady. Výmalba sálů dvou nadzemních pater je dílem jihočeského malíře Prokyše. K největším zajímavostem této rokokové stavby patří umělá jeskyně a zdviže na dopravu jídel.

zámek Dačice

* po dobu provozu zámku bude možno zdarma navštívit jinak nepřístupné sklepení pod hospodářským křídlem
* zdarma zpřístupněna zámecká kaple Nanebevzetí Panny Marie (přístupné z prvního patra jižního křídla zámku, kde dnes sídlí Městské muzeum a galerie Dačice)

hrad Landštejn

* v sobotu 19.4. v dopoledních hodinách bude mimořádně umožněn vstup zdarma pro návštěvníky

hrad a zámek Jindřichův Hradec

* zdarma otevřena kaple sv. Ducha na III. nádvoří od 10,00 do 16,00 hod.
* reciproční vstupenka s Dačicemi a Červenou Lhotou (zakoupí-li si návštěvník vstupenku na Jindřichově Hradci, může ji ten samý den uplatnit k volnému vstupu na prohlídkovou trasu zámku Dačice nebo Červená Lhota a naopak)

zámek Hluboká

* zdarma zpřístupněna zámecká věž v době od 9,00 do 16,00 (v případě nepříznivého počasí bude vstup na věž uzavřen)
* od 9,00 do 15,00 možnost návštěvy zámecké kaple Nejsvětějšího Spasitele
* možnost prohlédnout si apartmány pro hosty a spřízněné rody, které budou prezentovány tak, jak se dochovaly do současné doby (od 10,00 do 15,00). Tyto prostory budou široké veřejnosti zpřístupněny až po jejich konečné stavební údržbě a restaurování mobiliáře v roce 2012
* návštěvník, který se prokáže vstupenkou zakoupenou na zámku Hluboká, bude mít v tyto dny vstup zdarma na jednu jím zvolenou trasu památkového objektu Červená Lhota, Kratochvíle, Rožmberk, Nové Hrady nebo Zvíkov.
* vstup zdarma na trasu zámku Hluboká –"Reprezentační pokoje", může uplatnit návštěvník po předložení zakoupené vstupenky ten den z Červené Lhoty, Jindřichova Hradce, Dačic, Rožmberka, Landštejn, Nových Hradů, Zlaté Koruny, Třeboně a Zvíkov

zámek Kratochvíle

* zdarma zpřístupněn kostel Narození Panny Marie
* návštěvník, který si zakoupí vstupenku do zámku Kratochvíle a ve stejný den zavítá na zámek Hluboká a touto vstupenkou se prokáže v pokladně, bude mu umožněn zdarma vstup na prohlídkovou trasu "Reprezentační pokoje"

hrad Nové Hrady

* reciproční vstupenka (zakoupí-li si návštěvník vstupenku v Nových Hradech, může ji ten samý den uplatnit k volnému vstupu na prohlídkovou trasu zámku Hluboká nebo hradu Rožmberk a naopak)

hrad Rožmberk

* reciproční vstupenka (zakoupí-li si návštěvník vstupenku v Rožmberku, může ji ten samý den uplatnit k volnému vstupu na prohlídkovou trasu zámku Hluboká nebo hradu Nové Hrady a naopak)

zámek Třeboň

* prohlídková trasa "Soukromá schwarzenberská apartmá" bude obohacena květinovou výzdobou a květinovými vazbami (AMARYLIS). V každé místnosti bude prezentován jeden i více historických oděvů a mimo jiné i osobní garderóba Terezie a Idy z rodu Schwarzenberků, která ještě nikdy nebyla veřejně prezentována

klášter Zlatá Koruna

* od 9,00 – 15,30 budou probíhat zdarma prohlídky kláštera pro místní občany (po předložení platného občanského průkazu), pro ostatní návštěvníky vstup za snížené vstupné
* od 13,00 zahájení výstavy ANTE-POST (výstava fotografií nejdůležitějších a nejzajímavějších rekonstrukcí a restaurátorských prací v klášteře Zlatá Koruna)

hrad Zvíkov

* po oba dva dny bude umožněn návštěvníkům, kteří mají nárok na slevu (studenti, děti, důchodci) vstup zdarma.

Přehledné podrobné informace o jednotlivých památkových objektech ve správě Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích lze najít prostřednictvím internetu na nových www stránkách:

www.zamek-cervenalhota.eu
www.zamek-ceskykrumlov.eu
www.zamek-dacice.eu
www.zamek-hluboka.eu
www.zamek-jindrichuvhradec.eu
www.zamek-kratochvile.eu
www.hrad-landstejn.eu
www.hrad-novehrady.eu
www.hrad-rozmberk.eu
www.zamek-trebon.eu
www.klaster-zlatakoruna.eu
www.hrad-zvikov.eu