Letos uplyne 30. let od úmrtí posledního převora strakonického konventu řádu maltézských rytířů a profesora zdejšího gymnázia Frá Antonína Voráčka.

V sobotu 19. dubna se u příležitosti připomenutí jeho památky na II. hradním nádboří u jeho pamětní desky koná v 17.50 hodin pietní akt. V 18 hodin ve Šmidingerově knihovně (přízemí dětského oddělení) uskuteční program z přednášky o životě A. Voráčka. Poté bude následovat film Ve znamemí osmihrotého kříže. Představí dějiny a činnost maltézského řádu.

„Mezi hosty budou Jeho excelence velvyslanec maltézského řádu v České republice William Rainey, kníže velkopřevor Karel Paar a magistrální rytíři RNDr. František Skřivánek a heraldik Zdirad Čech,“ řekl bývalý člen řádu a básník Ondřej Fibich.

Maltézsksý řád přišel do Srakonic na pozvání velmože Bavora koncem 12. století. Později, po vymření Bavorů, získal celý hrad a při hustitských válkách sem bylo přemístěno velkopřevorství. To zde působilo do první čtvrtiny 18. století. „Později zde řád zřídil jako první v Evropě vlakovou sanitní službu,“ pokračoval Fibich.

V roce 1926 byl řád nucen prodat část hradu, druhou část převedl za Protektorátu ze sebezáchovných důvodů na biskupství České Budějovice
Převor Antonín Voráček byl 1. ledna 1950 infulován (uveden do funkce převora strakonického konventu). Několik měsíců nato byly všechy církevní řády komunistickým režimem nezákonně zlikvidovány. Převor Voráček strávil osm let ve vězení a dožil v exilu ve Švihově na Klatovsku.

Sobotní akci pořádají Šmidingeradova knihovna, strakonické děkanstvé a informační pobočka maltézského řádu.