Období od konce druhé světové války až po revoluční rok 1989 je čas, který je ukázán na dobových materiálech. Všechny tyto fotografie a články jsou o městě Strakonice a jeho významných událostech a osobnostech.

A vše bylo stylové, nejen panely mapující uvedené období, ale také hudba, kterou pouštěl ze svých desek dlouholetý DJ Miloš Zemen. „Celé období jsem rozdělil do čtyřech etap a to od poválečné hudby Glena Millera až po osmdesáta léta,“ řekl populární DJ, kterého zná několik generací. Hraje v regionu již od konce 60. let.

Pracovníci Muzea středního Pootaví se touto výstavou snažili zmapovat spoustu detailů, událostí a akcí, se kterými se obyvatelé Strakonic potkávali.
Uvidíte legendární motorky ČZ, ale také články, které se vztahovaly k různým událostem.

Nechybí jednotlivé vitríny s připomenutím významných osobností. Najdete zde připomínku na legendárního trenéra basketbalové reprezentace Miroslava Vondřičku, ale i dílo známé výtvarnice Růženy Vizinové nebo obrazy Rudolfa Riedlbaucha.

Přijďte si toto období do strakonického hradu připomenout. Výstava potrvá do 31. října.