Tuto akci připravil Číčenický klub z.s. ve spolupráci s obcí Číčenice v rámci Oranžového roku 2019. Sešlo se nás opravdu požehnaně. Počasí nám přálo a připravené buřty chutnaly.

Byl to pěkně strávené pozdní odpoledne. Z tváří všech zúčastněných je vidět spokojenost.

Renata Regálová