„V knihovně se od začátku roku zaregistrovalo 767 uživatelů. Z toho bylo 189 dětí,“ řekla včera ředitelka knihovny Jitka Žáková. Jen půlrok stačil čtenářům na to, aby si z regálů vypůjčili 54 307 knihovních jednotek. Z toho bylo 16 480 časopisů a 239 zvukových dokumentů. Děti si přišly pro 7 287 výtisků knih a časopisů.

„Zajišťujeme samozřejmě také meziknihovní výpůjční služby. Od začátku roku jsme našim čtenářům zajistili 78 výpůjček studijní literatury z jiných knihoven z celé České republiky,“ dodala Žáková. Čtenáři se dočkali i nové literatury. Do knihovního fondu přibylo 410 svazků. Čtyřicet z nich získala místní knihovna darem.

„Všechna čísla jdou ale dolů. Ubývá čtenářů, výpůjček i počet návštěv. Nemůžeme nakupovat tolik nových knih. Na všechny tyto ukazatele má vliv nedostatek finančních prostředků, s kterým se potýkáme,“ vysvětlila ředitelka.