STRAKONICE
Vstupní hala ŠK
NAŠE DUŠE PROMLOUVAJÍ – výstava prací klientů Fokus – Písek, z.ú., potrvá do 27. listopadu.

Maltézský sál
KRÁSKA A ZVÍŘE – výstava obrazů Jiřího Meitnera, oleje a pastely, potrvá do 26. listopadu.
Rytířský sál
PRIME TIME VOICE – jazz, folk a country, od 19 hodin.
Kino
LAJKA 3D – animovaný loutkový sci-fi muzikál ČR, od 17.30 hodin.

ZABITÍ POSVÁTNÉHO JELENA – mysteriozní drama VB, Irsko, od 20 hodin.

BLATNÁ
Galerie v Íčku
JAN RAFAEL SCHUSTER – KRAJINY – mála výstava akvarelů od březnického rodáka J. R. Schustera (1888 – 1981) ze sbírek Městského muzea Blatná, potrvá do 5. ledna.

Suterén KCAŽ
ATELIÉR: ŠPERKOVÁNÍ – od 18 hodin.

VODŇANY
Informační centrum
HISTORIE VODŇANSKÉ POŠTY V DOKUMENTECH – ze sbírky MaG Vodňany, k 80 letům od otevření „nové“ budovy v Kampanově ulici, potrvá do 29. prosince.

Sloupová síň MěÚ
TRADICE STÁLE V NÁS – výstava fotografií z akcí pořádaných v rámci projektu „Tradice stále v nás“, potrvá do 30. listopadu.

Městská galerie
TĚŽBA ZLATA NA VODŇAN-SKU – pohledem archeologie – Kateřina Mašlová, od 19 hodin.

Kavárna Colombina
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI – kurz pro pokročilé, od 9 hodin.

VOLYNĚ
Galerie Na shledanou
JIŘÍ PŘÍHODA – PREBYZANTINUM – architektonicko – sochařská intervence, potrvá až do koce roku.

ARMED WITH A BRICK – malba na vnitřní zdi a instalace Jakuba Hoška, výstava potrvá do 31. března.

Městské muzeum
HLÍNA & SÁDRA – restaurované kusy ze sbírky keramiky Městského muzea ve Volyni, výstava potrvá do 31. března 2018.

POCTIVÉ C. K. ČASY VE VOLYNI – vybrané nejstarší a unikátní volyňské fotografie
z doby rakousko-uherského mocnářství a jejich drobné dobové příběhy, výstava potrvá až do 10. prosince.

Městské muzeum
JANOUŠEK–WRÓBLEWSKI QUARTET – koncert, od 20 hodin.

Kino
EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ – dokumentární film Velká Británie, od 20 hodin.