STRAKONICE
Společenský sál ŠK
ZELENÉ OTAZNÍKY – work-shop výroby vlastnoručních dárků, od 18 hodin

Prostranství pod Hvězdou
TRADIČNÍ ČESKÉ VÁNOCE – multimediální kamion, od 16 hodin.

Kino
PŘÁNÍ K MÁNÍ – rodinná fantasy komedie ČR, SR, od 17.30 hodin (do pondělí).
MATKY NA TAHU O VÁNOCÍCH – komedie USA, od 20 hodin (do neděle).

BLATNÁ
Galerie v Íčku
JAN RAFAEL SCHUSTER – KRAJINY – mála výstava akvarelů od březnického rodáka J. R. Schustera (1888 – 1981) ze sbírek Městského muzea Blatná, potrvá do 5. ledna.

Komunitní centrum
OTEVŘENÁ KAVÁRNA: PHOTOLITERA 2017 – výstava fotografií členů skupiny FOTO Českého zemského svazu FISAIC, potrvá do 31. prosince.

Městské muzeum KCAŽ
VELKÁ VÁLKA OČIMA JANA RAFAELA SCHUSTERA – výstava – vernisáž od 14 do 16 hodin, výstava potrvá do 4.  3. 2018.

Kavárna KCAŽ
BESEDA: BEZPEČÍ PRO SENIORY – od 14.30 hodin, Í – od 17 hodin.

Suterén KCAŽ
ATELIÉR: ŠPERKOVÁNÍ – , od 18 hodin.

Kino
(NEJEN) PO SENIORY: STAR-CI NA CHMELU – muzikálová romantická komedie Čes-koslovensko, od 14 hodin.

VODŇANY
Informační centrum
HISTORIE VODŇANSKÉ POŠTY V DOKUMENTECH – ze sbírky MaG Vodňany, k 80 letům od otevření „nové“ budovy v Kampanově ulici, potrvá do 29. prosince.

Městská galerie
KLUB VODŇANSKÝCH VÝTVARNÍKŮ – obrazy, kresby, grafika, fotografie, dřevořezby, asambláže…, každoroční výstava místních, převážně amatérských výtvarníků, potrvá do 29. prosince.

ADVENTNÍ KONCERT MONMON, – od 18 hodin.

VOLYNĚ
Galerie Na shledanou
JIŘÍ PŘÍHODA – PREBYZANTINUM – architektonicko – sochařská intervence, potrvá až do koce roku.

ARMED WITH A BRICK – malba na vnitřní zdi a instalace Jakuba Hoška, výstava potrvá do 31. března.

Městské muzeum
HLÍNA & SÁDRA – restaurované kusy ze sbírky keramiky Městského muzea ve Volyni, výstava potrvá do 31. března 2018.

POCTIVÉ C. K. ČASY VE VOLYNI – vybrané nejstarší a unikátní volyňské fotografie
z doby rakousko-uherského mocnářství a jejich drobné dobové příběhy, výstava potrvá až do 10. prosince.

ŘEZ STAROU SBÍRKOU – výběr různorodých předmětů, které se dostaly do volyňských muzejních sbírek v období od prvopočátků existence muzea až do roku 1959, výstava potrvá až do 30. dubna 2018.

Kino
MOTORBAND: RESTART – dokumentární hudební film ČR, od 20 hodin.