STRAKONICE
Pobočka ŠK Za Parkem
ZASTAVENÍ V ČASE – krátké setkání, ztišení, verše – Petr Skarlant, poetická próza – Václav Hrabě, od 16.30 hod.

Kino
BAJKEŘI – film ČR, od 9.30 hodin.

MADAM SLUŽEBNÁ – komediální drama Fr., od 17.30 hodin.

NÁDECH PRO LÁSKU – romantické životopisné drama
VB, od 20 hodin.

BLATNÁ
Galerie v Íčku
JAN RAFAEL SCHUSTER – KRAJINY – mála výstava akvarelů od březnického rodáka J. R. Schustera (1888 – 1981) ze sbírek Městského muzea Blatná, potrvá do 5. ledna.

Komunitní centrum
OTEVŘENÁ KAVÁRNA: PHOTOLITERA 2017 – výstava fotografií členů skupiny FOTO Českého zemského svazu FISAIC, potrvá do 31. prosince.

Velká klubovna KCAŽ
ADVENTNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ – od 14 do 16 hodin.

Kavárna KCAŽ
KYTAROHRANÍ – od 17 hod.

Kino
7 ŽIVOTŮ – sci-fi thriller USA, VB, od 19 hodin.

VODŇANY
Informační centrum
HISTORIE VODŇANSKÉ POŠTY V DOKUMENTECH – ze sbírky MaG Vodňany, k 80 letům od otevření „nové“ budovy v Kampanově ulici, potrvá do 29. prosince.

Městská galerie
KLUB VODŇANSKÝCH VÝTVARNÍKŮ – obrazy, kresby, grafika, fotografie, dřevořezby, asambláže…, každoroční výstava místních, převážně amatérských výtvarníků, potrvá do 29. prosince.

Kino
KVARTETO – film ČR, od 19.30 hodin.

VOLYNĚ
Galerie Na shledanou
JIŘÍ PŘÍHODA – PREBYZANTINUM – architektonicko – sochařská intervence, potrvá až do koce roku.

ARMED WITH A BRICK – malba na vnitřní zdi a instalace Jakuba Hoška, výstava potrvá do 31. března.

Městské muzeum
HLÍNA & SÁDRA – restaurované kusy ze sbírky keramiky Městského muzea ve Volyni, výstava potrvá do 31. března 2018.

POCTIVÉ C. K. ČASY VE VOLYNI – vybrané nejstarší a unikátní volyňské fotografie
z doby rakousko-uherského mocnářství a jejich drobné dobové příběhy, výstava potrvá až do 10. prosince.

ŘEZ STAROU SBÍRKOU – výběr různorodých předmětů, které se dostaly do volyňských muzejních sbírek v období od prvopočátků existence muzea až do roku 1959, výstava potrvá až do 30. dubna 2018.

Kino
ISLAND A ŠUMAVA ČAROVNÁ – 19:00, Kino
přednáška fotografa a cestovatele Vladislava Hoška, od 20 hodin.