STRAKONICE
MěDK
JMÉNO - divadlo Verze, od 19 hodin.

Společenský sál ŠK

STRAKONICKÉ PŘÍBĚHY XLVII. - Karel Skalický: Cesta na Stráž. Drobná historická procházka z Velkého města až na Stráž. Příběhy jedné spojovací ulice. Další vyprávění regionálního historika v rámci rozsáhlejšího strakonického cyklu, doprovázené projekcí různých dokumentů a vyobrazení, od 18 hodin.
Kino
TÁTA JE DOMA 2 - komedie USA, od 17.30 hodin.

DOMA JE TADY - drama Rakousko, Česko, od 20 hodin.

BLATNÁ
Galerie v Íčku
JAN RAFAEL SCHUSTER – KRAJINY – mála výstava akvarelů od březnického rodáka J. R. Schustera (1888 – 1981) ze sbírek Městského muzea Blatná, potrvá do 5. ledna.

Komunitní centrum
OTEVŘENÁ KAVÁRNA: PHOTOLITERA 2017 – výstava fotografií členů skupiny FOTO Českého zemského svazu FISAIC, potrvá do 31. prosince.

Městská knihovna
ČTEME, PLETEME a … chystáme burzu potřebných i nepotřebných věcí, věcí pro radost, od 14 hodin.

VODŇANY
Informační centrum
HISTORIE VODŇANSKÉ POŠTY V DOKUMENTECH – ze sbírky MaG Vodňany, k 80 letům od otevření „nové“ budovy v Kampanově ulici, potrvá do 29. prosince.

Sloupová síň MěÚ
TRADICE STÁLE V NÁS – výstava fotografií z akcí pořádaných v rámci projektu „Tradice stále v nás“, potrvá do 30. listopadu.

Kulturní dům
DĚTSKÁ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA - v programu vystoupí děti z DDM Vodňany, od 17 hodin.

VOLYNĚ
Galerie Na shledanou
JIŘÍ PŘÍHODA – PREBYZANTINUM – architektonicko – sochařská intervence, potrvá až do koce roku.

ARMED WITH A BRICK – malba na vnitřní zdi a instalace Jakuba Hoška, výstava potrvá do 31. března.

Městské muzeum
HLÍNA & SÁDRA – restaurované kusy ze sbírky keramiky Městského muzea ve Volyni, výstava potrvá do 31. března 2018.

POCTIVÉ C. K. ČASY VE VOLYNI – vybrané nejstarší a unikátní volyňské fotografie
z doby rakousko-uherského mocnářství a jejich drobné dobové příběhy, výstava potrvá až do 10. prosince.

ŘEZ STAROU SBÍRKOU – výběr různorodých předmětů, které se dostaly do volyňských muzejních sbírek v období od prvopočátků existence muzea až do roku 1959, výstava potrvá až do 30. dubna 2018.

Kino
VRAŽDA V ORIENT EXPRESU - mysteriózní krimi drama USA, Malta, od 20 hodin.