STRAKONICE

SOBOTA
Vstupní hala ŠK
NAILED IT! OD MINULOSTI K BUDOUCNOSTI – prezentace činnosti modelářského kroužku DDM Strakonice a pozvánka na soutěžní výstavu modelů, potrvá do 29. prosince.

Kapitulní síň hradu
VÁNOCE V PROMĚNÁCH ČASU – jak si Vánoce v průběhu minulého století připomínali lidé ve svých domovech, výstava potrvá do 26. prosince.

Kapitulní síň
VÁNOČNÍ OZDOBY Z DRÁTŮ A KORÁLKŮ – ukázka výroby v rámci vánoční výstavy, lektorka Petra Kozáková, od 14 hodin.

MěDK
PSH – koncert, od 20 hodin.

Kino
MŮJ ŽIVOT CUKETKY – animovaný rodinný film Švýcarsko, Francie, od 17.30 hodin (do neděle).

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JE-DIŮ – akční sci-fi film USA, od 20 hodin (do pondělí).

NEDĚLE
Velké náměstí
ADVENTNÍ FARMÁŘSKÉ TRHY – od 13 do 17 hodin.

KZ u Mravenčí skály
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA – loutková pohádka pro děti, od 14.30 a 16.30 hodin.

MěDK
TANEČNÍ ODPOLEDNE S PÍSNIČKOU – k tanci a poslechu hraje a zpívá Miroslav Chodl a Pavel Brázda, od 15 hodin.

RC Beruška
ŽIVÝ BETLÉM – dětské před-stavení o zrození Ježíška, zpí-vání koled a nadílka, od 16 hodin.

BLATNÁ

SOBOTA
Galerie v Íčku
JAN RAFAEL SCHUSTER – KRAJINY – mála výstava akvarelů od březnického rodáka J. R. Schustera (1888 – 1981) ze sbírek Městského muzea Blatná, potrvá do 5. ledna.

Komunitní centrum
OTEVŘENÁ KAVÁRNA: PHOTOLITERA 2017 – výstava fotografií členů skupiny FOTO Českého zemského svazu FISAIC, potrvá do 31. prosince.

Městské muzeum
VELKÁ VÁLKA OČIMA JANA RAFAELA SCHUSTERA – výstava potrvá do 4.  3. 2018.

NEDĚLE
Divadelní sál sokolovny
HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA – adventní koncert, od 17 hodin.

VODŇANY

SOBOTA
Informační centrum
HISTORIE VODŇANSKÉ POŠTY V DOKUMENTECH – ze sbírky MaG Vodňany, k 80 letům od otevření „nové“ budovy v Kampanově ulici, potrvá do 29. prosince.

Městská galerie
KLUB VODŇANSKÝCH VÝTVARNÍKŮ – obrazy, kresby, grafika, fotografie, dřevořezby, asambláže…, každoroční výstava místních, převážně amatérských výtvarníků, potrvá do 29. prosince.

Vestibul domova mládeže
CHARITATIVNÍ BAZÁREK – prodej nepotřebných drob-ností z domácností, výtěžek bude zaslán na konto vybraného TV adventního koncer-tu, otevřeno 8–13.30 hodin, potrvá do 20. prosince.

VÁNOČNÍ VÝSTAVA – výrob-ky žáků učebního oboru zahradník, otevřeno 8–13 hodin, potrvá do 20. prosince.

Divadélko Smetanova
VÁNOČNÍ POHÁDKA – pro děti bude připravena malá rukodělná dílna, od 16 hodin.

NEDĚLE
Městská galerie
TÁTO, DĚDO, MÁMA PEČE A UKLÍZÍ, POJĎME DO GALERIE – výroba vánočních originálních papírových modelů s vodňanským modelářem Davidem Valentou, od 13 do 16 hodin.

ORIGAMI ŽIJOU – 4. ročník rukodělných dílniček, od 13 do 16 hodin.

Park u Kulturního domu

ŽIVÝ BETLÉM – biblický příběh narození Ježíše Krista, zpívání vánočních koled, od 14 a 15.30 hodin.

Kino
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ 3D – film USA, od 17 hodin.

VOLYNĚ

SOBOTA
Galerie Na shledanou
JIŘÍ PŘÍHODA – PREBYZANTINUM – architektonicko – sochařská intervence, potrvá až do koce roku.

ARMED WITH A BRICK – malba na vnitřní zdi a instalace Jakuba Hoška, výstava potrvá do 31. března.

Městské muzeum
HLÍNA & SÁDRA – restaurované kusy ze sbírky keramiky Městského muzea ve Volyni, výstava potrvá do 31. března 2018.

POCTIVÉ C. K. ČASY VE VOLYNI – vybrané nejstarší a unikátní volyňské fotografie
z doby rakousko-uherského mocnářství a jejich drobné dobové příběhy, C. K. VÁNOCE – vánoční výstava v prodloužené fotografické výstavě, střípky atmosféry volyňských Vánoc před první světovou válkou, potrvá do 3. února 2018.

ŘEZ STAROU SBÍRKOU – výběr různorodých předmětů, které se dostaly do volyňských muzejních sbírek v období od prvopočátků existence muzea až do roku 1959, výstava potrvá až do 30. dubna 2018.

Kino
HLÍDALI JSME JEŽÍŠKA – po-hádka v podání divadla Na Větvi, tradiční vánoční příběh netradičním pohledem – očima Oslíka a Volka, od 15 hodin.

Na Nové
POSEZENÍ S HELIGONKOU
– hrají Šumaváci, od 19 hod.

Tvrz
DROZDI A DROŽDÍ – koncert, divoký ethno-freejazz z pražských kruhů, 20 hodin.

NEDĚLE
Kino
PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ S MARTOU FOUČKOVOU – pravou cestou je cesta do duchovního srdce, od 14 hodin.