STRAKONICE

Kino
MAXINOŽKA – animovaný film Fr., Belgie, od 17.30 hodin (do středa).

NA SHLEDANOU TAM NAHOŘE – komediální drama Fr., od 20 hodin (do středy).

BLATNÁ

Galerie v Íčku
JAN RAFAEL SCHUSTER – KRAJINY – mála výstava akvarelů od březnického rodáka J. R. Schustera (1888 – 1981) ze sbírek Městského muzea Blatná, potrvá do 5. ledna.

Komunitní centrum
OTEVŘENÁ KAVÁRNA: PHOTOLITERA 2017 – výstava fotografií členů skupiny FOTO Českého zemského svazu FISAIC, potrvá do 31. prosince.

Městské muzeum
VELKÁ VÁLKA OČIMA JANA RAFAELA SCHUSTERA – výstava potrvá do 4.  3. 2018.

Kavárna KCAŽ
KAREL FIALA A PRAŽSKÝ HRAD – přednáška s obrazovou prezentací, od 17 hod.

Městská knihovna
ČTEME, PLETEME a … chystáme vánoční dárečky – od 14 do 16 hodin.

VODŇANY

Informační centrum
HISTORIE VODŇANSKÉ POŠTY V DOKUMENTECH – ze sbírky MaG Vodňany, k 80 letům od otevření „nové“ budovy v Kampanově ulici, potrvá do 29. prosince.

Městská galerie
KLUB VODŇANSKÝCH VÝTVARNÍKŮ – obrazy, kresby, grafika, fotografie, dřevořezby, asambláže…, každoroční výstava místních, převážně amatérských výtvarníků, potrvá do 29. prosince.

Dům dětí a mládeže
VÁNOČNÍ BESÍDKA DDM – vystoupení tanečních a hudebních kroužků, od 18 hod.

Vestibul domova mládeže
8. CHARITATIVNÍ BAZÁREK – prodej nepotřebných drobností z domácností, výtěžek bude zaslán na konto vybraného TV adventního koncertu, otevřeno 8 – 13.30 hodin, potrvá do 20. prosince.

VÁNOČNÍ VÝSTAVA – v pro-deji výrobky žáků učebního oboru zahradník, otevřeno 8 – 13 hodin, potrvá do 20. prosince.

VOLYNĚ

Galerie Na shledanou
JIŘÍ PŘÍHODA – PREBYZANTINUM – architektonicko – sochařská intervence, potrvá až do koce roku.

ARMED WITH A BRICK – malba na vnitřní zdi a instalace Jakuba Hoška, výstava potrvá do 31. března.

Městské muzeum
HLÍNA & SÁDRA – restaurované kusy ze sbírky keramiky Městského muzea ve Volyni, výstava potrvá do 31. března 2018.

POCTIVÉ C. K. ČASY VE VOLYNI – vybrané nejstarší a unikátní volyňské fotografie
z doby rakousko-uherského mocnářství a jejich drobné dobové příběhy, C. K. VÁNOCE – v 18 hodin vernisáž vánoční výstavy v prodloužené fotografické výstavě, střípky atmosféry volyňských Vánoc před první světovou válkou, potrvá do 3. února 2018.

ŘEZ STAROU SBÍRKOU – výběr různorodých předmětů, které se dostaly do volyňských muzejních sbírek v období od prvopočátků existence muzea až do roku 1959, výstava potrvá až do 30. dubna 2018.

Kino
MATKY NA TAHU O VÁNOCÍCH – komedie USA, od 20 hodin.