STRAKONICE

Promítací sál gymnázia ŠK
S GYMNÁZIEM NA CESTÁCH – s fotografem a znalcem přírody Františkem Janoutem se vydáme do tureckého národního parku Olympos, od 18 hodin.

Koncertní sál ZUŠ
TŘÍDNÍ KONCERT – p. uč. J. Vlčkové, 16.30 hodin.

Kino
PŘÁNÍ K MÁNÍ – rodinná fantasy komedie ČR, SR, od 17.30 hodin.


DOKUD NÁS SVATBA NEROZDĚLÍ – komedie Fr., od 20 hodin.

BLATNÁ

Galerie v Íčku
JAN RAFAEL SCHUSTER – KRAJINY – mála výstava akvarelů od březnického rodáka J. R. Schustera (1888 – 1981) ze sbírek Městského muzea Blatná, potrvá do 5. ledna.


Komunitní centrum
OTEVŘENÁ KAVÁRNA: PHOTOLITERA 2017 – výstava fotografií členů skupiny FOTO Českého zemského svazu FISAIC, potrvá do 31. prosince.


Městské muzeum
VELKÁ VÁLKA OČIMA JANA RAFAELA SCHUSTERA – výstava potrvá do 4.  3. 2018.


Velká klubovna KCAŽ
MUZIKOTERAPIE – od 18 hodin.

VODŇANY

Informační centrum
HISTORIE VODŇANSKÉ POŠTY V DOKUMENTECH – ze sbírky MaG Vodňany, k 80 letům od otevření „nové“ budovy v Kampanově ulici, potrvá do 29. prosince.


Městská galerie
KLUB VODŇANSKÝCH VÝTVARNÍKŮ – obrazy, kresby, grafika, fotografie, dřevořezby, asambláže…, každoroční výstava místních, převážně amatérských výtvarníků, potrvá do 29. prosince.

Kino
ZABITÍ POSVÁTNÉHO JELENA – film VB, Irsko, od 19.30 hodin.

VOLYNĚ

Galerie Na shledanou
JIŘÍ PŘÍHODA – PREBYZANTINUM – architektonicko – sochařská intervence, potrvá až do koce roku.

ARMED WITH A BRICK – malba na vnitřní zdi a instalace Jakuba Hoška, výstava potrvá do 31. března.

Městské muzeum
HLÍNA & SÁDRA – restaurované kusy ze sbírky keramiky Městského muzea ve Volyni, výstava potrvá do 31. března 2018.

POCTIVÉ C. K. ČASY VE VOLYNI – vybrané nejstarší a unikátní volyňské fotografie
z doby rakousko-uherského mocnářství a jejich drobné dobové příběhy, výstava potrvá až do 10. prosince.

ŘEZ STAROU SBÍRKOU – výběr různorodých předmětů, které se dostaly do volyňských muzejních sbírek v období od prvopočátků existence muzea až do roku 1959, výstava potrvá až do 30. dubna 2018.

Na Nové
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ – od 18 hodin.