Současně zodpoví celou řadu otázek: Jak naši předkové prožívali půst a Velikonoce? Jak přišly jednotlivé velikonoční dny ke svým jménům, nebo proč se pečou jidáše? Vysvětlí také, jak vznikly křížové cesty.

Ve čtvrtek 22. března v 17 hodin přednášku Postní a velikonoční doba v životě doprovodí svými písněmi Samuel Kaleta. Přednáška se koná v Muzeum středního Pootaví, tentokrát ve Vojtěšce (vchod na hradním nádvoří vlevo od kapitulní síně). Vstupné je 20 a deset korun.

Velikonoční setkání seniorů a soutěž o nejlepší mazanec.
Kdo umí nejlepší mazanec?