Obec se vrátila do dob Keltů. V pondělí se v Cehnicích otevíralo obětní místo a pálily čarodějnice.

„Oslavu keltského svátku Beltine – pálení čarodějnic, jsme spojili s otevřením areálu Devět králů (devět kamenů). Replikou kamenného kruhu, který byl v roce 2003 nalezen v lokalitě mezi vrchy V Prádlech a Kostelík a kde tyto oslavy probíhaly před dávnými časy,“ řekla starostka Helena Sosnová.

Podle archeologického průzkumu lze kamenný kruh – keltské obětní místo, považovat za takzvanou sociokultovní architekturu. Ta se v Cehnicích nachází podle nalezených střepů a keramiky již od mladší doby bronzové. Šlo ve své době o velmi významné místo plnící funkci sakrální, společenskou, organizační a informativní.

Na vytvoření areálu mají podíl i žáci místní školy. „ Předem si vyslechli přednášky o obětním místě a pak nám kameny pomáhali vyměřovat. Oproti skutečnosti jsou ale kvůli prostoru v menším měřítku,“ dodala Sosnová.

Replika kamenného kruhu bude součástí kulturního centra, které plánuje obec rozšířit ještě o společenskou místnost.

Na akci získala obec příspěvek ve výši 300 000 korun z Programu obnovy venkova – mládež. Sama přispěla 200 000 korun.