Co u vás rozhodne volby?Zdroj: DeníkDůvod? Starostka Libuše Tesárková (74) se rozhodla, že po čtyřech volebních obdobích už nebude kandidovat. Svůj názor změnila na poslední chvíli a kandidátku stihla na Městský úřad Strakonice nahlásit v poslední možný den v úterý 19. července kolem 14. hodiny. Čas byl do 16 hodin.

Už nechci

Sedíme v kanceláři starosty a s mluvíme o současnosti obce Zahorčice, ale hlavně o tom, proč k této situaci došlo. „Jsem už stará ženská a byla jsem starostkou 16 let. Před několika lety se ale obec rozhádala,“ říká Libuše Tesárková. Podrobnosti moc říkat nechce.

Zdroj: Deník/Petr Škotko

K tomu, že nechce kandidovat, se rozhodla asi před půl rokem. Letos na 4. června svolala obecní schůzi, kde chtěla svoje rozhodnutí říci. V tu dobu bylo ještě dost času vybrat náhradu. „Jenže nikdo nepřišel,“ dodala.

Přesto své rozhodnutí nezměnila. To přišlo až později. „Mluvila jsem z úředníkem z ministerstva vnitra o tom, co by obec čekalo. V podstatě by hned po volbách 24. září došlo k zablokování celého majetku obce. Máme před dokončením obecní dům, na který jsme dostali dotaci a který rozhodně chceme dokončit. Proto jsem se ještě rozhodla kandidovat, obešla několik lidí a podali jsme kandidátku asi dvě hodiny před limitem,“ popsala stručně situaci Libuše Tesárková. Zároveň ale dodává: „Zároveň jsem ale oznámila, že nejpozději 30. června příštího roku končím. Definitivně.“

Kromě toho ale situaci v Zahorčicích sledoval emeritní senátor Josef Kalbáč. „Tohle není dobré, protože obec, která se dostane do takové situace, může ztratit vše, co vybudovala. Snažil jsem se to v Zahorčicích vysvětlit, ale nálada v obci opravdu není dobrá. Snad nedojde k nejhoršímu,“ myslí si Josef Kalbáč.

Zahorčice.
ANKETA: Zůstanou Zahorčice samostatné, co myslíte?

Výsledky ankety Strakonického deníku.Výsledky ankety Strakonického deníku.Zdroj: Deník

Zákaz

Co je ale myšleno tím nejhorším? Především to, že obec by nemohla disponovat svým majetkem a plánované investiční akce by skončily. Také hrozí vrácení dotací. O správu obce by se zatím staral správce jmenovaný ministerstvem vnitra a zajišťoval by pouze nejnutnější chod, jako je osvětlení, svoz odpadu, zimní údržba a podobně. Obec by měla čas na konání dodatečných voleb. Pokud by ani tuto možnost nevyužila, mohla by se letech samostatnosti dostat pod správu jiné obce v daném katastru, kde zastupitelstvo a starosta fungují. V případě Zahorčic by to mohly být Kraselov, Nihošovice, Úlehle nebo Němčice. Co by ale nastalo, kdyby ani jedna z těchto obcí nový přírůstek nechtěla? „Taková situace ještě nenastala, takže těžko soudit. Rozhodoval by soud nebo kraj,“ dodává Josef Kalbáč.

Němčice se poučily

Právě Němčice tuto situaci zažily, a to před čtyřmi roky. Obec s cca 80 obyvateli byla před volbami bez starosty. Tehdy jím byl Petr Vastl, který byl ve funkci jedno volební období. Tehdy řekl důvody, proč nechtěl kandidovat: „Jsem unavený, protože dělám neuvolněného starostu při svém zaměstnání a je to dost obtížné. Druhým důvodem je byrokracie. Najednou zjistíte, že spousta věcí, co děláte, obci nic nepřináší. Když jsem nastupoval, tak jsem tohle fakt netušil. Třetím důvodem je nezájem lidí o veřejné dění, v podstatě děláte něco a lidi to nezajímá.“

Ilustrační foto
Kdo chce vést vaši obec na Strakonicku? Deník přináší kandidátky

Dodatečné volby byly v Němčicích v lednu 2019. Místní postavili dvě kandidátky. Starostou je Rudolf Bublík. „Asi to bylo svým způsobem varování, které jsme pochopili. Ale na druhou stratu paní starostku chápu. Když se daří, nikdo nic neřekne. Když se něco nepodaří, máte to na talíři hned,“ říká bez obalu Rudolf Bublík.

Přesto si ale myslí, že situace není nikdy ztracená. „Obec je jako každá jiná parta lidí. I v ní musí být člověk, který vše dává dohromady a iniciuje ostatní. A pokud už tohle nechce nechce dělat, musí udělat maximum pro to, aby tuhle práci po něm někdo převzal,“ dodává.

V celé republice je v současné době 11 obcí, kde nepostavili kandidátky.

Co říká zákon?

- V případě, že se v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích neuskuteční v obci vyhlášené volby do zastupitelstva obce pro nedostatek kandidátů na členy zastupitelstva, Ministerstvo vnitra jmenuje správce obce z řad svých zaměstnanců.

- Správce obce zabezpečuje úkoly v oblasti samostatné působnosti v zákonem taxativně vymezených oblastech. Správce obce schvaluje rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku, dále vykonává pravomoci vyhrazené radě obce plní některé úkoly starosty obce: úkoly zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů, může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce a plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči tajemníkovi obecního úřadu. Rovněž je oprávněn stanovit pravidla rozpočtového provizoria.

- Z uvedeného vyplývá, že správce obce má omezené kompetence a nemá žádné pravomoci v přenesené působnosti obce, resp. nevykonává státní správu. Konkrétní agendy přenesené působnosti tak vykonávají buď přímo zaměstnanci příslušného obecního úřadu, případně (pokud obec takovýmito zaměstnanci nedisponuje) je přenesená působnost (nebo její část) dočasně přenesena na pověřený obecní úřad na základě rozhodnutí krajského úřadu. Správce nemůže vykonávat žádné pravomoci, které jsou zákonem vyhrazeny zastupitelstvu obce – jedinou výjimkou je schvalování rozpočtu a závěrečného účtu obce či stanovení pravidel rozpočtového provizoria. Obvyklá činnost správce spočívá kromě spolupráce na přípravě komunálních voleb především v zastupování obce navenek ve styku s občany a úřady.

Ilustrační foto.
Ve Strakonicích kandiduje 90 lidí. Dohromady jim je 4808 let

- Činnost správce obce není plnohodnotnou náhradou působnosti a pravomoci řádných orgánů obce. Jeho postavení je zákonem koncipováno jako provizorium, jehož smyslem je překlenutí dočasné neexistence řádných komunálních orgánů. Proto pro obec není výhodné, aby činnost správce obce byla dlouhodobého charakteru. Činnost správců obce spočívá z velké míry právě v přípravě dodatečných komunálních voleb.

- V naprosté většině případů je správcovství obce otázkou několika měsíců a po konání dodatečných komunálních voleb je zvoleno zastupitelstvo obce.

Více v tištěném vydání pátečního Strakonického deníku 2. září.