Do volební místnosti č. 6 v ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad bude ve dnech voleb problematický přístup z důvodu opravy ulice Zvolenská. Místnost zůstává stejná, ale přístup do ní nebude z ulice Zvolenská, nýbrž z ulice Poděbradova. Voliči budou vcházet v místě přerušeného plotu u sochy krále Jiřího z Poděbrad a projdou po vyštěrkované cestě směrem ke školní jídelně. Ztížený bude i přístup k volební místnosti č. 7 ve Sportovní hale mezi ulicí Zahradní a Máchovou, kde bude uzavřena spojovací ulička mezi těmito ulicemi. Nejschůdnější cesta vede po pěšině mezi panelovými domy a areálem gymnázia.

Komunální volby se konají v pátek 23. září od 10 do 22 hodin a v sobotu 24. září od 8 do 14 hodin.