Dolehne na nás krize v USA, proč vláda oddaluje přijetí eura, proč se nepovedla privatizace, je nutné dostavět Temelím, jste pro radar, jak řešit romskou otázku, kdo se stane americkým prezidentem? To je výběr nepodstatnějších otázek, na které účastníkům mítingu kandidáta na senátní křeslo Miroslava Krejči (ČSSD), odpovídal profesor Jan Švejnar (56).

Kdy by mělo být zavedeno euro? Proč vláda oddaluje jeho přijetí?

To je otázka, kdy bude Česká republika ekonomicky připravena. Podle mého už pár let připraveni jsme, ale nejsme ochotni se touto cestou dát. Oddalování přijetí eura je náhled prezidenta Klause a některých členů bankovní rady. Přijetí eura je třeba udělat dříve než později. Vyčkávání je otázka ideologická. Nemáme důvod nepřijmout euro.

Lidé mají po přijetí eura obavy z nárůstu cen…

Ale ten se ukázal jako mylný. To spočítal evropský statistický úřad.

Proč máme světové ceny a nemáme světové platy?

Protože český trh práce je trochu jiný než jiné trhy. Dokud budou na trhu práce lidé, kteří jsou ochotni pracovat za stávající mzdy, zaměstnavatelé nemají důvod mzdy zvyšovat. Jakmile nastává nedostatek zaměstnanců, mzdy rostou. Růst mezd ale není možný bez růstu produktivity práce.

Co je vadného na Lisabonské smlouvě, že vláda odmítá její přijetí.
Není to optimální dokument, ale dodá nám základní parametry, ve kterých může Evropa fungovat. Bude tím, podle čeho by se měly země EU řídit. Je pro nás lepší ji přijmout a pak ji dolaď ovat. Ne ji zatracovat a nemít nic.

Kdy je předpoklad, že americká krize doputuje do Evropy a jak se nás dotkne?

Zatím je to největší finanční krize v USA a již se přelévá i do Evropy. Americká centrální banka a ministerstvo financí, se svými zásahy snaží eliminovat strach, který panuje na světových trzích. Pro nás to přinese ten efekt, že dojde k zpomalení tempa růstu i v ČR, ale s velkou pravděpodobností to nebude krize. To znamená, že lidé budou kupovat méně aut, bude menší poptávka a též menší nárůst cen.

Jihočeské vesnice začaly využívat evropské dotace. Neovlivní bankovní krize v příštích letech jejich čerpání.

Řekl bych, že ne. Není důvod je nečerpat i nadále.

Populace stárne a některé obce se vylidňují. Na malých vesnicích neexistuje infrastruktura, dopravní obslužnost, neexistují pracovní místa. Jak vidíte jejich budoucnost?

Vím o tom problému. V těch obcích, které pro své obyvatele nebudou schopné vytvořit vhodné podmínky k životu, ani na jejich vytvoření nemají dost peněz, se vylidňování nedá v budoucnu zabránit.

ČSSD se staví za sociální stát, ale ekonomové říkají, že sociální stát nemá šanci, u nás se chceme orientovat na privatizaci pojišťoven a nemocnic, což američití odborníci kritizují.

Vždy je lepší dobře fungující konkurenční trh než souromý monopol či státní vlastnictví. Toto je důležité chápat, když se zamyslíme nad reformou zdravotnictví. Evropa nemusí zcela přijímat americký model. Může mít rozumné sociální zajištění, ale musí investovat do lidí a mít efektivní hospodářství. Co se týče zdravotnictví, nikde na světě zatím není nikdo spokojen se svým zdravotním systémem. Nikdo nenašel optimální systém. Z ekonomického hlediska je optimální systém, kdy stát dává všem základní lékařsou péči a luxusnější věci jsou placené, s tím, že stát částečně dotuje ekonomicky slabší občany a ostatní si mohou na další péči sami připlácet. Dá se najít ekonomicky smysluplný přístup. Je třeba aby nad pojišťovnami v soukromém vlastnictví byl státní dozor. U nemocnic je to komplikovanější protože mají někdy rysy monopolu, protože v jednom regionu může být třeba jen jedna velká nemocnice. Řešením je v tomto případě buď státní vlastnictví nebo soukromé vlastnictví s dohledem státu. V případě monopolu je potřebné, aby stát byl schopen kontrolovat nebo vlastnit.

Byla správně provedena privatizace?

Kdyby byla správně prove dena, mohli jsme na tom být lépe. Naše investice, spotřeba a společenský blahobyt mohly být vyšší. Vezměme si pro pochopení tohoto principu extremni příklad. Když někdo vytuneluje podnik a peníze si odveze na Bahamy a sám si je spotřebovává, jsou na tom občané jako celek hůře.

Státní rozpočet je v dluhu 1,3 bilionu. Kdysi jsme patřili mezi jednu z nejméně zadlužených zemí. Kam se peníze z privatizace poděly?

Něco je v infrastruktuře, něco bylo rozkradeno, něco prohospodařeno. Na amerických fakultách je Česká republika exemplárním příkladem tunelování. Po slovu robot, které se stalo mezinárodním výrazem jsme se zasloužili o druhé slovo – tunelování (anglicky tunneling). Američtí studenti práv se na našem příkladu učí, jak je možné obejít regule. Čím více budeme integrováni do EU, tím je pro nás otevřenost světu pozitivnější.

Jste pro umístění amerického radaru?

Já k němu přistupuji tak, že je lepší ho mít než nemít, protože jednou z vážných hrozeb v tomto století je terorismus a je třeba se na něj připravit a radar je krok dobrým směrem. Je třeba nespěchat, protože technologicky existují dvě různé generace radaru a raket, a ta nová bude určitě účinnější.

Jak vzpomínáte na volbu prezidenta?

V dobrém. Mělo to svojí hodnotu, protože bylo důležité, aby nekandidoval pouze jeden člověk – aby existovala důstojná opozice. Byl jsem rád, že spousta občanů se mnou sympatizovala, bude–li vhodná situace vrátím se do příští volby. Pokud ne, bude to známkou, že tu jsou dobří kandidáti na prezidenta.

Kdo se stane prezidentem v USA?

Podle mého odhadu je situace mezi oběma kandidáty stále ještě vyrovnaná a výsledek bude záviset na vývoji v příštích týdnech. Současná krize nahrává Obamovi.

Myslíte, že padne česká vláda kvůli Moravovi? Jak se díváte na českou politickou kulturu?

Těžko říci v co to vyústí, ale je předpoklad, že kvůli předsednictví EU vláda nepadne. Evropa počítá, že máme silný výkonný aparát.

Je nutné dostavět Temelín?

Rusko se znovu stává silnou mocností. Naše země je závislá na ropě a zemním plynu, v tom smyslu musíme hledat energetické alternativy–slunce, vítr. Je třeba investovat v těchto oblastech. Co se týče jaderné energie je třeba nespěchat, protože vědecký výzkum ukazuje, že nové generace nukleárních elektráren jsou mnohem lepší než ty co existují.

Co říkáte na romskou otázku v ČR?

Obdivoval jsem Ameriku jak se postupně vyrovnává s problémy minorit. Podle mého jsou pilířem řešení silné investice do vzdělání minorit. Potom je třeba zajistit, že vzdělanci se stanou modelem pro celou minoritní obec. V USA byla investice do lidského kapitálu dobrým přístupem, který za fungoval. Černoští právníci, doktoři, vědci a umělci se stali modelem pro další afro–američany.

Jaká politická strana v ČR je vám nejbližší?

Myslím, že jsem České republice prospěšnější tím, co dělám jako nezávislý člověk, který je aktivní ve veřejném životě. Mám takový názor, že je důležité vyzvat a podporovat vynikající jednostlivce, aby kandidovali do veřejných funkcí, ať už jako nezávislí, nebo s podporou stran. Pan rektor Miroslav Krajča je toho dobrým příkladem.

Založil by jste novou stranu?

Neuvažuji o tom. Máme jich dostatečný počet, ale je třeba, aby se vzchopily, zreformovaly a zaujaly široký pohled na klíčové otázky. Například sociální demokracie je celosvětová strana a toho by ČSSD mě la využít. Zelení a křesťané též fungují v globá