Výsledky hlasování:

Podíl zpracovaných okrsků: 100%

Účast: 27,63%

Josef Kalbáč: 48,22%

Miroslav Krejča: 51,77%

Miroslav Krejča byl na Moravě, když se o výsledcích voleb dozvěděl.Z pověrčivosti ani průběžné výsledky voleb nesledoval, kamarádi je na něj ale stejně pokřikovali. „Jak volby dopadnou jsem netušil ale bylo mi jasné, že mezi první a druhým místem bude pár hlasů. Nyní slavím s nejbližšími kolegy,“ dodal. Na začátku své senátorské kariéry chce předevšímnavštívit krajskézastupitelstvo azjišťovat, co obce potřebují.

Poražený dosavadní senátor Josef Kalbáč bere výsledek voleb jako fakt. „Nemyslím si že jsme v naší kampani udělali něco špatně. Měl jsem podporu spolků, ale nemohl jsem mít tak velkou stranickou podporu,“ zmínil se.