Jednou z největších atrakcí Uhelného safari, což je exkurze do těžebních lokalit, tedy do uhelných lomů, za plného provozu a za rekultivace, byla dlouhodobě návštěva skrývkového rypadla RK 5000, které pracovalo v lomu Československá armáda (ČSA) a je největším strojem svého druhu u nás.

Korečkové rypadlo RK5000, poslední svého druhu u nás:

| Video: Youtube

Nevyhovující technický stav

Na webu Uhelného safari je celkem šest tras pro exkurze a jedna z nich byla právě věnována průzkumu rypadla RK 5000. Podle informací společnosti Sev.en Česká energie ale jeho technický stav několik měsíců návštěvy veřejnosti při zážitkových jízdách neumožňoval, a proto bylo rozhodnuto o jiné možnosti, jak tento velice zajímavý těžební unikát ukázat veřejnosti.

Ve 3D modelu

close K velké virtuální prohlídce RK 5000 jsou potřeba 3D brýle. info Zdroj: Se svolením Sev.en Česká energie zoom_in K velké virtuální prohlídce RK 5000 jsou potřeba 3D brýle. A to virtuálně, naskenováním celého stroje a vytvoření 3D modelu jeho interiéru. Pro vytvoření modelu velkostroje se skupina Sev.en Česká energie spojila s týmem studentů a odborníků na virtuální realitu.

Studenti Slezské univerzity v Opavě celý stroj naskenovali a specialisté firmy Most Creative Space z těchto dat vytvořili trojrozměrný model. Při přípravě pomáhali též odborníci z útvaru hlavního mechanika těžebních společností, které stroj v minulosti využívaly.

Dvě virtuální prohlídky

Výsledkem jsou dvě verze virtuální prohlídky velkostroje.

„K rozsáhlejší zájemci potřebují 3D brýle a umožňuje pohyb přímo po velkostroji. Tuto prohlídku umožníme zájemcům při mimořádných akcích, jako je například Mostecká slavnost a oslava Dne horníků,“ vysvětlila mluvčí těžebních společností skupiny Sev.en Česká energie Eva Maříková. Ta navíc dodala, že neméně zajímavá je i jednodušší verze nevyžadující 3D brýle, která bude velmi podobná virtuálním prohlídkám například galerií nebo muzeí.

Po kliknutí na fotografii se vám otevře malá virtuální prohlídka RK 5000:

close Další z pohledů na RK 5000. info Zdroj: Wikimedia Commons, Karelj, CC BY-SA 4.0 zoom_in Další z pohledů na RK 5000.

3D prohlídku mohli v listopadu poprvé vidět zaměstnanci společností skupiny Sev.en Česká energie a jednodušší varianta prohlídky od ledna je přístupná na webu Uhelného safari.

Uhelné safari

  1. Společnosti Vršanská uhelná a Severní energetická organizují exkurze do těžebních lokalit (do lomů) za plného provozu a na rekultivace pod názvem Uhelné safari. Veřejnosti tak umožňují zblízka se seznámit s technologií těžby hnědého uhlí, ale i obnovou krajiny po těžbě.
  2. Uhelné safari otevřelo své brány poprvé v roce 2009. O exkurze do těžebních lomů a lokalit rekultivací je obrovský zájem.
  3. Za dobu trvání projektu se s touto činností seznámilo téměř 26 000 lidí z celé ČR i ze zahraničí.
  4. Projekt je realizován každoročně od 1. května do 30. září. Rezervace míst se otevírá v dubnu, červnu a srpnu, vždy první den v měsíci v 8 hodin ráno na měsíce následující. Těžební společnosti organizují Uhelné safari ve zveřejněných termínech. Žadatel o exkurzi si musí požadovaný počet míst zarezervovat prostřednictvím rezervačního systému.
  5. Účast na Uhelném safari se nedoporučuje těhotným ženám. Exkurze do lomů jsou pouze pro starší 12 let. Domácím mazlíčkům není safari povoleno. Je nutné mít pevné uzavřené kotníkové boty s plochou podrážkou. Účastník v nevhodné obuvi (pantofle, otevřená či prstová obuv) nebude do skupiny zařazen.
  6. Všechny exkurze probíhají pouze v českém jazyce. Tlumočníka si musí v případě potřeby vždy daná skupina či jedinec zařídit individuálně. 

Chystá se přesun velkostroje

Skupina Sev.en Česká energie v současnosti jedná s vedením Ústeckého kraje o možnosti zachování rypadla RK 5000 jako technické památky a jeho možném přesunu z místa, kde nemůže stát vzhledem k dalším plánům na budoucí restrukturalizaci regionu a využití zbytkové jámy lomu ČSA po ukončení těžby.

Počítá se s tím, že přesun velkostroje na příhodnější stanoviště by v případě, že zůstane jako stálá připomínka hornické historie regionu, zajistí Severní energetická ze skupiny Sev.en Česká energie.

Na technickém zajištění akce by se podíleli zaměstnanci těžební společnosti, kteří původně na velkostroji pracovali. Nutná by byla rovněž nezbytná rozsáhlá úprava terénu, aby velkostroj mohl na nové stanoviště odkráčet po trase, jejíž sklon by nepřesáhl pět procent.

close Korečkové rypadlo RK 5000. info Zdroj: Se svolením Sev.en. Česká energie zoom_in Korečkové rypadlo RK 5000.

Pracovalo do roku 2016

Korečkové rypadlo RK 5000 sloužilo k dobývání skrývkové horniny v uhelném lomu ČSA. Pohybovalo se díky dvěma kráčejícím hydraulickým podvozkům, přičemž hlavní má vnější průměr 33 metrů a podvozek spojovacího mostu 10 metrů. Gigant mezi skrývkovými rypadly dosahuje výšky 40 metrů a délky 160 metrů.


Nahrává se anketa ...

Celý kolos váží 5 500 tun a za hodinu dokázal odtěžit až 4 450 metrů krychlových horniny. Unikátní částí stroje je korečkový řetěz vážící téměř 230 tun a měřící bezmála 140 metrů. Jeho pohon zajišťovaly dvě převodové skříně (každá o hmotnosti 75 tun) a dva elektromotory o příkonu 1,6 MW, které řetězu dodávaly sílu až 324 tun.

Stavba rypadla začala v roce 1980 přímo v lomu, v roce 1983 začal jeho zkušební provoz. Stroj byl odstavený v roce 2016. Za celou svou éru vytěžil téměř 154 milionů kubíků zeminy a odpracoval 90 tisíc provozních hodin, což odpovídá zhruba deseti a půl letům nepřetržité těžby.

Co je korečkové rypadlo

close Detail na korečkový pás RK 5000. info Zdroj: Wikimedia Commons, Karelj, CC BY-SA 4.0 zoom_in Detail na korečkový pás RK 5000. Podle portálu wikipedie je korečkové rypadlo velkostroj pracující v povrchových dolech. Využívá se k těžbě uhlí a některých nerudných ložisek, jako jsou například cihlářské suroviny, písky a štěrkopísky. Jejich nástupci jsou rypadla kolesová. Materiál na korečkovém rypadle je nabírán jednotlivými korečky, což jsou speciální nádoby, umístěná na laně, řetězu či kole, která slouží k přemisťování nebo oddělování materiálu, zasazenými do dlouhého korečkového vodiče připojeného ke stroji. Největší korečky rypadel v povrchových dolech mají objem přes 1 metr krychlový. Korečky se po vodiči pohybují připojené k řetězu. Díky tomuto způsobu dobývání je výsledný materiál více sypký než při těžbě kolesovým rypadlem, a proto se korečkovým rypadlem často těží právě materiály jako písky, skrývková zemina apod. Podle typu rypadla – otočné nebo neotočné – se pak těží pouze výškový nebo hloubkový řez nebo se postupuje v obou směrech, tedy že se korečkový vodič pohybuje jak vertikálně tak horizontálně, obdobně jako je tomu u kolesového rýpadla. Korečkové rypadlo je stroj pracující nepřetržitě.