Omezení provozu městských úřadů

Městský úřad Strakonice

v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 21.10.2020 č. 1080 o přijetí krizového opatření je provoz Městského úřadu Strakonice od 22.10.2020 do odvolání omezen takto:

Úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí    8:00 – 10:00    13:00 – 16:00 hodin       
středa      8:00 – 10:00    13:00 – 16:00 hodin  
Toto omezení se neuplatní v případech, kdy jste byli předem objednáni, předvoláni či jinak pozváni k jednání na pracoviště městského úřadu v konkrétním termínu.

Veškeré dokumenty od veřejnosti budou přijímány pouze prostřednictvím pracoviště podatelny (v přízemí budovy Velké náměstí č.p. 3) v době:

pondělí          8:00 – 16:00
úterý              8:00 – 14:00
středa            8:00 – 18:00
čtvrtek           8:00 – 14:00
pátek             8:00 – 13:00

Pro komunikaci s městským úřadem, prosím, upřednostňujte písemný, elektronický či telefonický kontakt před kontaktem osobním, a to zejména prostřednictvím:

Telefonu:      383 700 111, 383 700 113, 383 700 265      

e-mailu:      posta@mu-st.cz(odkaz odešle e-mail)

epodatelna@mu-st.cz(odkaz odešle e-mail) (pouze podání s kvalifikovaným nebo uznávaným elektronickým podpisem)

datové schránky: 4gpbfnq      

 Vstup osob do budov městského úřadu je možný pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest, při zachování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry a při dodržování zvýšených hygienických požadavků (desinfekce rukou apod.). V prostorách městského úřadu je zakázáno shlukování osob.

 

Městský úřad Blatná

Úřední hodiny:

Pondělí                        8:00 – 10:00                13:00 – 16:00
Středa                         8:00 – 10:00                13:00 – 16:00

V těchto dnech budou odbavení při osobní návštěvě pouze klienti, kteří se dostavili za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí.

Toto omezení se neuplatní v případech, kdy byl klientovi předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště orgánu.

Pro komunikaci s městským úřadem, prosím, upřednostňujte písemný, elektronický či telefonický kontakt před kontaktem osobním.

Pokladna je pro veřejnost otevřena – pouze pro nejnutnější případy, ostatní prosím provádějte bezhotovostně prostřednictvím bankovních aplikací

Osobně donesené dokumenty budeme přijímat na podatelně městského úřadu v pondělí a středu 8:00 – 10:00 a 13:00 – 16:00.

Vstup osob do budov městského úřadu je možný pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest, při zachování odstupu mezi osobami alespoň
2 metry a při dodržování zvýšených hygienických požadavků.

V prostorách městského úřadu je zakázáno shlukování osob.

Městský úřad Vodňany

V souvislosti s nebezpečím šíření nákazy koronavire COVID-19 dle usnesení vlády České republiky č. 957 ze dne 30. září 2020 a současně dle usnesení vlády Českérepubliky č. 1294 ze dne 10. prosince 2020 s účinností ode dne 13. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince do 23:59 hod. Městský úřad Vodňany omezuje osobní kontakt zaměstnanců a dalších úředních osob s adresáty veřejné správy upřednostňováním písemného, elektronického či
telefonického kontaktu před osobním ve všech případech, kdy je to možné. Pro vyřízení neodkladných záležitostí maximálně využijte možnost komunikace prostřednictvím technických prostředků vzdáleného přístupu, tj. telefonu, e-mailu, datové schránky, případně poštovního spojení.
Příjem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti bude umožněn pouze prostřednictvím pracoviště podatelny.
Mimo úřední hodiny použijte pro podání písemností schránku u vchodu.

Omezení rozsahu úředních hodin
Pondělí 08:00 – 11:00 14:30 – 16:30
Úterý zavřeno
Středa 08:00 – 11:00 14:30 – 16:30
Čtvrtek zavřeno
Pátek zavřeno

Městský úřad Volyně

V rámci krizových opatření je rozsah úředních hodin od 14.12.2020 upraven takto:

pondělí   8:00 - 10:00, 13:00 - 16:00 
středa     8:00 - 10:00, 14:00 - 17:00

Pokladní hodiny:
pondělí, středa - rozsah úředních hodin
úterý, čtvrtek, pátek  8:00 - 11:00

 
Telefon: 383 317 211 (podatelna)
WWW: www.volyne.eu
E-mail: info@mu.volyne.cz
podatelna@mu.volyne.cz (žádosti musí být podepsány platným elektronickým podpisem)
faktury@mu.volyne.cz (pouze pro zasílání faktur)
ID datové schránky: 2fybwhe

--------------------------------------------------------------------------------------

Běžné úřední hodiny úřadů:

Strakonice

Úřední doba

Pondělí 8:00 - 11:30, 12:30 - 16:00
Úterý 8:00 - 11:30, 12:30 - 14:00
Středa 8:00 - 11:30, 12:30 - 18:00
Čtvrtek 8:00 - 11:30, 12:30 - 14:00
Pátek 8:00 - 11:30
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

Velké náměstí č.p. 2 - hlavní budova

Odbor vnitřních věcí - přízemí + 1. patro:

matrika, ověřování dokumentů, evidence obyvatel, Czech point

přestupky, pohledávka

obřádní místnost, velká zasedací místnost

Odbor finanční - 2. patro:

poplatky za psa, výherní hrací přístroje, pouť

Velké náměstí č.p. 3

Odbor informatiky a provozu - přízemí:

podatelna

Otevírací doba podatelny

Pondělí 8:00 - 16:00
Úterý 8:00 - 15:00
středa 8:00 - 18:00
Čtvrtek 8:00 - 15:00
Pátek 8:00 - 13:00
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

Odbor finanční - přízemí:

pokladna, poplatek za odpad

Otevírací doba pokladny

Pondělí 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:30
Úterý 8:00 - 11:30, 12:30 - 13:30
Středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Čtvrtek 8:00 - 11:30, 12:30 - 13:30
Pátek 8:00 - 11:30
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

Odbor školství a cestovního ruchu - 1. a 2. patro

Zpravodaj, dotace pro sport a kulturu

Odbor životního prostředí - 1. patro

Vedení města - 3. patro

Na Stráži č.p. 137 - nádvorní budova za Sokolovnou

Odbor vnitřních věcí - přízemí

občanské průkazy, cestovní doklady

Stavební úřad - 1. patro

obecný stavební úřad, nemovité kulturní památky

Majetkový odbor - 1. a 2. patro

Na Stráži č.p. 270 - nárožní budova - KB

Obecní živnostenský úřad - 1. patro

registrace živností, registrace zemědělců, kontrola podnikatelů

Odbor životního prostředí - 2. patro

rybářské a lovecké lístky

Odbor rozvoje - 2. a 3. patro

úřad územního plánování, architekt města

Smetanova č.p. 533 - budova bývalého OkÚ

Odbor sociální - 1. patro

sociálně právní ochrana dětí, sociální péče a pomoc, parkovací průkazy pro osoby se zdravotním postižením

Krále Jiřího z Poděbrad č.p. 722 - areál bývalé SÚS

Odbor dopravy - přízemí

řidičské průkazy, registr vozidel, sinliční správní úřad, dopravní přestupky, zkoušky řidičského oprávnění