DŮLEŽITÉ KONTAKTY

- Číslo na krajskou hygienu 736 514 386

- Číslo na celostátní nonstop infolinku 724 810 106 nebo 725 191 367

- Celostátní informační linka pro občany v souvislosti s koronavirem - 1212

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

V souvislosti s preventivními opatřeními zavedenými kvůli nebezpečí šíření koronaviru na území České republiky hygienici žádají obyvatele, aby krizové telefonní linky využívali pouze pro nezbytné zdravotní informace a jako zdroj odpovědí na dotazy obecného charakteru použili například emailovou adresu koronavirus@khscb.cz nebo web www.koronavirus.mzcr.cz, či nové stránky Jihočeského kraje. 

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Co je koronavirus?Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu. 

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?
Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?
Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?
Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

Lidé pomáhají lidemSousedé si pomáhají při pandemii. Podívejte se, kdo vás v okolí potřebuje

Blatná pomáhá seniorům i lidem v karanténě
Pomoc osamělým seniorům nabízí město Blatná. Zajistit dokáže nákupy potravin, léků i hygienických prostředků.
Pokud jste osamělý senior a nebo máte ve svém okolí staršího člověka, který v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem potřebuje pomoci, neváhejte kontaktovat sociální odbor Městského úřadu Blatná. Telefonní čísla jsou 724 189 591, 383 416 213. Volat můžete od pondělí do pátku od 8 do 15 hodin. Nejnutnější potraviny a hygienické prostředky je možné dopravit také osamělým osobám s nařízenou karanténou.

Donáška obědů pro seniory
Městský ústav sociálních služeb ve Strakonicích nabízí seniorům, po dobu platnosti mimořádných opatření, možnost nákupů a dovozu obědů. Kdo má o služby zájem, může kontaktovat vedoucí pečovatelské služby na telefonu: 383 321 785, 739 155 856 nebo sociální pracovnice na číslech: 383 312 273, 736 185 259.

Donáška potravin Vodňany
Také město Vodňany nabízí svým občanům pomoc s nákupem potravin. Využít ji mohou ti, kteří jsou v povinné domácí karanténě a mají ztíženou, nebo žádnou možnost nákupu. Volat mohou na číslo 778 477 274 každý den do 14 hod. Vítáni jsou i dobrovolníci, kteří by byly ochotni pomoci nejvíce ohrožené skupině, kterými jsou senioři. V případě zájmu volejte na telefon 778 477 274.

ÚŘADY:

Městský úřad Strakonice

Městský úřad ve Strakonicích má od pondělí 16. března omezený provoz. SV provozu pro veřejnost zůstávají v omezených úředních hodinách pouze některá pracoviště:
Úřední hodiny: 
Pondělí 8 – 10 a 15 – 16 hodin
Středa 8 – 10 a 15 – 16 hodin
podatelna (přízemí budovy Velké náměstí č.p. 3)matrika (přízemí budovy Velké náměstí č.p. 2)Vstup bude umožněn pouze pro vydání nového rodného listu po telefonické domluvě na 383 700 251,evidence obyvatel (přízemí budovy Velké náměstí č.p. 2)Vstup bude umožněn pouze pro neodkladné přihlášení k trvalému pobytu ve městě Strakonice po telefonické domluvě na 383 700 263.občanské průkazy a cestovní doklady  (přízemí budovy Na Stráži č.p. 137)oddělení dopravně správních agend – řidičské průkazy a registr vozidel (budova Krále Jiřího z Poděbrad č.p. 772).Pokladna MěÚ je pro veřejnost uzavřena. Veškeré platby, prosím, provádějte převodem z účtu.Telefonický kontakt na MěÚ: 383 700 111, 383 700 113, 383 700 265.

Respektujte, prosím, výše uvedená opatření a vyřízení svých žádostí a podání na městském úřadu odložte na pozdější dobu. 

Městský úřad Vodňany

Městský úřad ve Vodňanech má od pondělí 16. března omezený provoz. Potrvá do 24. března do 6 hodin ráno. Pro vyřízení neodkladných záležitostí maximálně využijte možnost komunikace prostřednictvím technických prostředků vzdáleného přístupu, tj. telefonu, e-mailu, datové schránky, případně poštovního spojení.

Úřad práce

Na Úřadu práce ČR je možné vyřídit většinu záležitostí elektronicky. Přistupuje proto s účinností od 16. března 2020 k některým organizačním změnám, které omezí osobní kontakt s veřejností a eliminují tak riziko šíření nákazy koronavirem jak v případě klientů, tak i samotných zaměstnanců úřadu. Přijatá opatření nebudou mít dopad na poskytování služeb klientům. V důsledku maximální snahy o zajištění ochrany zdraví veřejnosti i zaměstnanců a současně všech klíčových činností, zejména pak evidence uchazečů o zaměstnání, řádné výplaty dávek a podpor, přistupuje Úřad práce ČR k následujícím organizačním opatřením: 

•      ÚP ČR vyzývá veřejnost, aby s jeho zaměstnanci komunikovala primárně elektronicky, prostřednictvím telefonu nebo provozovatele poštovních služeb.

•      ÚP ČR rovněž žádá klienty, aby důsledně zvážili, zda je nutné realizovat podání, která není možné učinit elektronicky, okamžitě. Jeho zaměstnanci jsou připraveni konzultovat s lidmi jednotlivé případy „na dálku“ a najít jiná vhodná řešení, bez negativních dopadů na veřejnost.

•      Tiskopisy a další důležité dokumenty mohou lidé odevzdat také do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, případně na jiném viditelně označeném místě.

•      Výplata dávky v hotovosti nebo v poukázkách proběhne v případě jednotlivých klientů po předchozí telefonické domluvě.

•      Osobní jednání bude umožněno po předchozím objednání. 

Žádosti, které si klienti běžně vyřizují na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR, je možné zaslat též e-mailem, a to i bez zaručeného elektronického podpisu. Přílohou takového emailu může být sken/fotografie s dokladovanou skutečností (např. sken/fotografie žádosti o dávku s podpisem, sken/fotografie uhrazených nákladů na bydlení apod.). Pokud klient touto cestou požádá o jakoukoli podporu/dávku vyplácenou Úřadem práce ČR, je nutné, aby do žádosti uvedl také své telefonní a emailové spojení. Zaměstnanci ÚP ČR jej tak, v případě nutnosti, mohou kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem.

Finanční úřad

Od 16. 3. 2020 od 11:00 se v jižních Čechách DOČASNĚ uzavírají pracoviště v tzv. „optimalizovaném režimu 2+2“. V Jihočeském kraji se jedná o územní pracoviště v Blatné, Dačicích, Kaplici, Vodňanech
a Trhových Svinech. Ostatní pracoviště budou v pondělí a středu zpřístupněna veřejnosti od 8:00 do 11:00 hodin.

Po dobu zákazu volného pohybu osob je omezen provoz pokladen pro platby v hotovosti. Veřejnosti bude pro platbu v hotovosti zpřístupněna pouze pokladna na Územním pracovišti v Českých Budějovicích, a to také pouze v pondělí a středu od 8:00 do 11:00 hodin. Všechny klienty žádáme, aby zodpovědně dodržovali pravidla zodpovědného chování, zejména dostatečné rozestupy v délce minimálně 2 metry. 

Na každém územním pracovišti bude v pracovní době zpřístupněn označený box pro bezdotyková podání (prosíme, aby podání byla vhazována v obálkách, případně sepnuta sponou, aby nedošlo k oddělení případných příloh). Tento box bude využíván nejenom pro daňová přiznání, ale jakákoliv podání finanční správě. Apelujeme na daňovou veřejnost, aby v podáních důsledně byly vždy uvedeny kontaktní údaje pro vzdálenou komunikaci (zejména mobilní telefon, telefon, email), pro případnou komunikaci ve věci těchto podání. 

Samostatně upozorňujeme na žádosti o zvláštní režimu dle zákona o evidenci tržeb (tzv. „bločky“).  Finanční úřad pro Jihočeský kraj žadatele prosí, aby případné žádosti vhazovali do bezdotykových boxů. Žádosti budou vyhodnoceny a žadatelé budou informováni prostředky vzdálené komunikace
o připravených dokumentech a bločcích k převzetí. Předání těchto dokumentů předpokládáme v druhé polovině dubna 2020 (přičemž řešená povinnost nabývá účinnosti od 1. května 2020).  

Doporučujeme ke komunikaci se správcem daně využívat dálkové formy komunikace (např. www.daneelektronicky.cz, datové schránky, e-mail).

Pro zodpovězení dotazů k aktuální situaci využijte následující telefonní čísla:

387 723 111      (ÚP v Č. Budějovicích)    380 760 111      (ÚP v Č. Krumlově)

384 353 111      (ÚP v J. Hradci)               382 750 111      (ÚP v Písku)

388 371 111      (ÚP v Prachaticích)         383 363 111      (ÚP ve Strakonicích)

381 480 111      (ÚP v Táboře)   

387 722 111      (FÚ pro Jihočeský kraj) 

Pro zodpovězení dotazů zejména v oblasti Elektronické evidence tržeb využijte telefonní číslo:

225 092 392 

ORGANIZACE A INSTITUCE: 

Mateřské školy

Z důvodu preventivního opatření proti šíření koronaviru se po základních školách uzavírají na Strakonicku už i mateřinky. Například ve Strakonicích, Vodňanech a Štěkni se neotevřely pro děti dveře školek už v pondělí 16. března. Další se přidávají od úterý 17. března. Jednou z nich je i mateřská škola v Cehnicích. „Je to preventivní opatření, na kterém jsme se domluvili se zřizovatelem, tedy s obcí a platit bude do odvolání,“ uvedla ředitelka školy, pod kterou spadá i místní mateřinka, Zuzana Drančáková.
Od úterý 17. března do odvolání přerušuje provoz i MŠ v Malenicích. „Doufáme, že pochopíte, že jsme vedeni snahou učinit vše pro to, aby vaše děti nepřišly s nákazou do styku,“ uvedl na vysvětlenou ředitel ZŠ a MŠ Malenice Zdeněk Vorel.
Informace o dočasném ukončení provozu mateřinek zveřejňují školy na svých webových stránkách, v některých případech i na stránkách obce nebo města, který je jejich zřizovatelem. 

Tradiční sobotní trhy

Trhy na náměstí Svobody ve Vodňanech se od soboty 14. března do odvolání ruší.

Městská knihovna a Městské muzeum a galerie Vodňany

Od pátku 13. března jsou ve Vodňanech uzavřeny Městská knihovna a Městské muzeum a galerie.

Sportoviště Strakonice

Na základě nařízení vlády ČR jsou od pátku 13. března od 6 hodin veškerá sportovní zařízení STARZ Strakonice až do odvolání uzavřen

Nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. zřizuje s účinností od 18. března 2020 odběrovou místnost pro vyšetření pacientů k vyloučení koronavirové infekce.  Vyšetření bude v této fázi provedeno pacientům, kterým jej doporučí krajská hygienická stanice na základě telefonické konzultace. Seznam pacientů, u kterých je vyšetření indikováno, bude průběžně aktualizován a předáván nemocnici.

Strakonická nemocnice intenzivně pracuje na tom, aby laboratorní zpracování odebraných vzorků mohla provádět sama. Pacient se před odběrem musí prokázat průkazem totožnosti a kartičkou zdravotní pojišťovny. Přístup k odběrové místnosti bude umožněn skrz tzv. technický vjezd do areálu nemocnice v ulici MUDr. Hradeckého. Odběrová místnost i příchod k ní budou dobře označeny a nachází se ve vzdálenosti cca 80 m od tohoto vchodu. Jako denní místnost personálu slouží zapůjčený obytný vůz. Umístěním odběrové místnosti v zadní části areálu, který má více než 10 ha, nadále chráníme hospitalizované pacienty před kontaktem s možným přenosem infekce.

S účinností od 17. 3. 2020 ruší okresní nemocnice Jihočeského kraje všechny plánované operace a omezuje ambulantní výkony i vyšetření, u kterých je to medicínsky bezpečné

S ohledem na epidemiologickou situace se mění i provoz ve strakonické nemocnici:
- zruší se veškeré plánované operační výkony, které snesou odkladu
- zruší se všechny plánované neakutních ambulantních vyšetření (odborné poradny, zobrazovací vyšetření, endoskopické výkony atd.), které snesou odkladu
- zruší se všechny plánované hospitalizace, které snesou odkladu.
O tom, zda výše uvedené úkony snesou odkladu, rozhoduje na základě telefonické konzultace vedoucí lékař pracoviště, případně jím pověřený lékař.
Chronicky užívaná medikace bude předepisována lékaři v elektronické podobě po předchozí telefonické žádosti pacientů.
S pacienty, kteří jsou již objednáni, se bude snažit personál najít náhradní termín. Kontaktovat nemocnici mohou i sami pacienti, ne na všech mají totiž lékaři kontaktní údaje.
Platí také zákaz vstupu do areálu nemocnice jiným osobám, než pacientům vyžadujícím neodkladnou zdravotní péči a jejich doprovodu, klientům nemocniční lékárny a stravovacího provozu. Dosud platný zákaz návštěv lůžkových oddělení se rozšiřuje i na oddělení šestinedělí a dětské oddělení.
Kontakty: 383 314 111, na konkrétní oddělení na www.nemocnice-st.cz.

ČEVAK

S ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace v České republice je s platností od 16. března 2020 zákaz vstupu všem nepovolaným osobám do objektů společnosti ČEVAK. Až do odvolání budou uzavřena také všechna místa pro platbu za vodné a stočné. Pro tuto úhradu používejte výhradně bezhotovostní platební styk nebo platby na České poště. Údaje potřebné pro zaplacení jsou uvedeny na vaší faktuře. „Dodávky pitné vody zajišťujeme ve standardním režimu, pitnou vodu je možné používat bez jakýchkoli omezení, doplnila Jitka Kramářová.

DOPRAVA

Zákaz vstupu do autobusu bez ochrany obličeje rouškou

Dopravce ČSAD autobusy zavádí od 17. 3. opatření proti šíření koronaviru - a sice zákaz vstupu do autobusu bez ochrany obličeje rouškou. Za roušku lze považovat: šátek, šálu či podobnou ochranu proti šíření nákazy vzdušnou cestou. Rouška musí být pevně přichycena k obličeji.

JAK DODRŽOVAT HYGIENU

Jak snížit riziko nákazy koronaviru.

Koronavirus v Česku