KDY: Kromě pondělí od 9 do 16 hodin
KDE: Hoslovice
ZA KOLIK: Od 15 do 50 korun za osobu 

Tento nejstarší a jedinečně dochovaný vodní mlýn v Čechách najdete nedaleko od Strakonic. Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo dne 1. března 2005 odkoupení této jedinečné technické památky vodního mlýna v Hoslovicích do vlastnictví Jihočeského kraje a předalo majetek do správy Muzea středního Pootaví Strakonice, které je jím zřizováno.

Ve spodní části obce Hoslovice u potoka stojí tři stavby, jejichž návštěva jakoby nás přenesla do dob dávno minulých. Areál unikátního hoslovického mlýna tvoří původní mlýnice s obytnou částí, chlévy s kolnou a stodola, všechny kryté došky, roubené či zděné ze smíšeného zdiva. Patří k němu také rybníček s náhonem, sad a louky.

Zdejší historie se začala psát nejméně před 650 lety. Naznačuje to nejstarší dochovaná písemná zpráva v podobě listiny, která je dnes uložena ve fondu řádu křižovníků s červenou hvězdou v pražském Národním archivu. Pochází z roku 1352 a zmiňuje mlynáře v Hoslovicích, které tehdy patřily k řádovému majetku. 

V okolí mlýna lze navštívit i další zajímavosti. Například místní rozhlednu nad vsí Hoslovice z jejíhož vrcholku lze spatřit vrchy Šumavy, jako Bobík a Boubín. V nedalekých Česticích můžete obdivovat krásy místní Kalvárie (www.cestice.cz) a v obci Krušlov pak Machův vyřezávaný, malovaný včelín s řezbářskou výzdobou interiérů (www.kruslovskyvcelin.cz).