KDE: Radomyšl

V Radomyšli se můžete jít podívat z centra od kostela sv. Martina po křížové cestě tvořené 14 zděnými kapličkami z roku 1736 s obrazy Václava Ševele k baroknímu kostelu sv. Jana. Nedaleko se nachází malý židovský hřbitov Osek. Mezi Radomyšlí, obcí Domanice a Řepicí se nachází hned několik vyhlídkových míst, které spojuje zelená turistická značka. Trasa je dlouhá 6,5 km. Před obcí Řepice, před turistickým přístřeškem můžete odbočit po stezce na horu Jaslov vysokou 521 m. n. m., stejnou cestou se pak vraťte a pokračujte do Řepice se zbytky tvrze ze 14. století, ze které zbyly obvodové zdi a obklopuje je nyní zástavba. Hospodářské zázemí tvrze je však v obci stále patrné: nárožní bašty, gotický špýchar nebo dvůr s renesančním štítem.