KDY: 4. listopadu od 13.30 hodin
KDE: domeček v Domě s pečovatelskou službou Vodňany
ZA KOLIK: Vstupné zdarma

Promítání fotografií z let 1989 - 1990 a beseda s autory katalogu Sametové Vodňany, který byl vydán k 30. výročí revolučních událostí v našem městě.
Výstava archivních dokumentů a fotografií Karla Burdy z let 1989 - 1990 se koná v Městském muzeu a galerii ve Vodňanech do 17. listopadu.