Od kombajnu chytily pole a les

Naspěch měli v pondělí hasiči na Strakonicku. Vyjeli hasit požár pole a přilehlého lesa mezi Bavorovem a Tourovem. Požár byl ohlášeno krátce po 13. hodině a za hodinu už byl spuštěn 3. stupeň poplachu. Rozsah zasažené oblasti byl asi 150 hektarů, ale po 15. hodině se plameny podařilo lokalizovat. Zasahovali profesionálové i dobrovolníci, oheň si vyžádal i leteckou hasičskou jednotku. Shořelo převážně strniště, část obilí a přibližně hektar smíšeného lesa. Pravděpodobnou příčinou vzniku požáru jsou žňové práce, zřejmě jiskra od kombajnu.

K jedné z největších událostí se škodou za zhruba čtyři miliony korun vyjížděli minulý týden v úterý odpoledne hasiči ke Dvorcům na Táborsku. Na poli hořelo nákladní auto se dřevem. Mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů popsala, že na místě zasahovali profesionálové ze Soběslavi a dobrovolníci z Plané nad Lužnicí. Při jejich příjezdu už byla v plamenech celá kabina tahače. A mělo být ještě hůř.

„Požár se přes nádrž s naftou, která explodovala, a hydraulickou rukou dále šířil i na návěs s naloženým dřevem. Hasiči na likvidaci požáru nasadili dva útočné proudy C a jeden vysokotlaký proud. Rychlou lokalizací se jim podařilo návěs i náklad uchránit," poznamenala Vendula Matějů s tím, že od hořícího auta chytlo na poli strniště slámy na ploše zhruba 20 x 50 metrů. Úplná likvidace ohně tak trvala skoro hodinu. „Odtah shořelého auta a přeložení nákladu si zajistil majitel. Hasiči u požáru spolupracovali s Policií ČR. Příčina vzniku požáru je v šetření," doplnila mluvčí.

Nač si dávat pozor

Plukovnice Jana Neškodná, vedoucí oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a zjišťování příčin požárů Hasičského záchranného sboru (HZS) Jihočeského kraje, doplnila, že rozhodnutí o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru oficiálně visí na úřední desce jihočeského krajského úřadu, případně na jeho vlastních webových stránkách (www.krajjihocesky.cz).

Jak Jana Neškodná dále vysvětlila, hasiči přistoupili k návrhu vyhlášení takzvaného období sucha z důvodu množství a zejména rozsahu požárů z uplynulých týdnů. Dochází při nich totiž k značným škodám na polích, strojích při práci na polích a obecně v přírodním prostředí.

„K těmto zásahům je vždy nutné povolat velký počet jednotek požární ochrany, přičemž stoupají náklady na provedení zásahu. Přestože dle předpovědi počasí dojde v příštích dnech pravděpodobně ke snížení teplot vzduchu, zůstává půdní fond suchý a ani občasné srážky tento stav výrazně nezmění," poznamenala plukovnice Neškodná.

Kromě několika výslovně zakázaných činností (viz infobox dole) jsou i další, které hasiči nedoporučují. Patří mezi ně například obecné odhazování nedopalků cigaret nebo parkování aut ve volné přírodě. Od rozpáleného výfuku totiž snadno může chytit neposečená tráva a neštěstí je na světě.

Opatrní by měli být lidé i při rozdělávání ohňů v kempech, na dětských táborech nebo v zahradách při opékání špekáčků. „Pozor si dávejte i při práci v zemědělství, například sečení. Pozor na kameny na polích, kdy při nárazu lišty může dojít k zapálení okolí od jiskry. Doporučujeme mít vždy k dispozici další stroj, traktor s pluhem na oborání či zaorání částí, které budou žhnout. Dále je vhodné například rozdělit rozsáhlá pole na menší části, čímž se zamezí případnému přenosu požáru z jedné části na celé pole a podobně," dodala Jana Neškodná.

Výjimku pro vjezd do přírody (poslední bod infoboxu) mají vozidla určená k pracovní činnosti v lesích a na polích nebo zabezpečujících opatření po dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, a dále auta jedoucí po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a individuální rekreaci.

Co je zakázané…a) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům
b) používání pyrotechniky
c) používání jiných zdrojů zapálení (létající přání, lampiony, pochodně,…)
d) jízda parní lokomotivy, pokud není zajištěna proti požáru
Další zákaz se týká míst, jako les a jeho okolí do 50 m, lesopark, park, zahrada a další zeleň, pole a objekty pro skladování sena a slámy (do objemu 4000 metrů krychlových):
e) rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry)
f) kouření ( kromě elektronických cigaret)
g) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů
h) používání mechanizačních prostředků při lesních a polních pracích, které nejsou opatřeny lapači jisker nebo jiným zařízením zabraňujícím vzniku požáru i) jízda motorových vozidel po lesních a polních cestách a suchých travních porostech