Již brzo začne období dušiček a adventu, které je neodmyslitelně spjato s používáním svíček a věnců. Hasiči proto upozorňují na nebezpečí spojená s otevřeným ohněm.

"Domácnosti jsou v dnešní době doslova přeplněny hořlavými materiály. Čalounění nábytku, koberce nebo závěsy jsou vyrobeny z lehce hořlavých látek. I přes častá varování hasičů dochází každý rok v tomto období k mnoha požárům způsobených rozšířením ohně od hořící svíčky umístěné na věnci. Jakákoli zapálená svíčka je v podstatě otevřený oheň, a proto bychom při manipulaci s ní měli dbát zvýšené opatrnosti. Je potřeba si uvědomit, že ne každý věnec je určen k zapalování. Při pořizování je tedy potřeba si zjistit, zda se jedná pouze o dekorativní věnec, na kterém se svíčky nezapalují, nebo je věnec upraven tak, aby při dodržení bezpečnostních pravidel nedošlo k zapálení chvojí a dekorace umístěné na věnci a svíčky je možné zapálit," varuje nadpraporčice Jaroslava Jabůrková z HZS Jihočeského kraje.

Na první pohled se třeba věnec určený k zapalování liší od dekorativního tím, že je svíčka oddělena od chvojí nehořlavou podložkou. "Toto však nelze vztáhnout na každý takto upravený věnec, proto vždy před koupí zkontrolujte návod, který by měl být ke každému věnci připojen," dodává Jaroslava Jabůrková.

Dále je nutné podle profesionální hasičky vybrat i vhodné místo, kde bude věnec se zapálenými svíčkami umístěn. "Rozhodně není vhodné umístění, tam kde by mohlo dojít ke styku zapálené svíčky s hořlavým vybavením domácnosti např. k oknům, kde vlivem průvanu může dojít k pohybu záclon, do blízkosti sedacích souprav, nebo na police a skříně, kde může dojít k rychlému rozšíření případného požáru," říká Jaroslava Jabůrková. Doporučuje také dávat pozor na domácí zvířata nebo děti, které mohou při hře snadno hořící svíčku převrhnout. "Zapálené svíčky na věnci stejně jako jiný otevřený oheň nikdy nenechávejte bez dozoru. Proto vždy při opuštění bytu jakýkoli oheň spolehlivě uhaste," zdůrazňuje Jaroslava Jabůrková.