„První dopady už vidíme a v rámci dodavatelsko-odběratelských řetězců budou následovat další. Bohužel musíme počítat s tím, že dopady úbytku pracovníků v důsledku karantén nebo dopady chybějících materiálových vstupů, zpomalení plateb, rušení zakázek apod. se v následujících dnech začnou projevovat s velkou intenzitou. Velká část firem není logicky na tuto situaci vůbec připravena,“ vysvětlil Petr Karásek, viceprezident České asociace interim managementu a zkušený krizový manažer, který mimo jiné vedl krizovou záchranu automobilky Tatra a dalších strojírenských firem.

Petr Karásek a tým 10 krizových manažerů zpracovali svá doporučení pro firmy, zejména výrobní, do 16 kapitol, z nichž každá pojednává o významném podnikovém procesu nebo činnosti. Kapitola věnovaná obchodu například popisuje, jak lze zabránit škodám z neplněných kontraktů v důsledku virové nákazy, kapitola plánování zakázek do výroby popisuje tvorbu jednoduchých scénářů, další kapitola zaměřená na expedici a předprodejní servis popisuje náhradní možnosti přejímek výrobků a plnění.

Základní principy krizového mamagementu

Následující kapitoly jsou věnovány nákupu, logistice, organizaci výroby či poprodejním službám a servisu. Obsáhlými kapitolami jsou ekonomika a finance, péče o pracovníky a interní a externí komunikace v krizové situaci atd. Důležitá sdělení jsou také uvedena v obsáhlém úvodu, který shrnuje základní principy krizového managementu – tedy jak v dané situaci organizovat týmy, jak komunikovat, zásady vedení, principy kontroly v této situaci a také se věnuje nutnosti krizového plánování, a to i přes poměrně hektický vývoj okolní situace.

„V tomto okamžiku je třeba, aby si managementy a majitelé uvědomili, že opatřeními na dennodenní operativní bázi situaci v podniku už nebudou schopni efektivně zvládat. Přichází krize a je třeba s chladnou hlavou vzít tento fakt na vědomí a podle toho se začít chovat. My máme zkušenosti a považovali jsme za důležité je nyní nabídnout ve prospěch podnikání a české ekonomiky. Náš dokument mohou zdarma využít jednotlivci i oborová sdružení,“ doplnil Ján Dolejš, předseda České asociace interim managementu.

Mezi hlavní kroky krizového řízení by například měla patřit rychlá inventura všech kontraktů a smluv, podle kterých by měl podnik plnit během období krize a v období po ni následující (do konce roku 2020). Inventura by měla analyzovat všechny smluvní sankce, pokuty apod. za nedodání, dodání po termínu, problémy se zprovozněním dodaných zařízení/předprodejním servisem apod. Zvláštní pozornost by měla být věnována tomu, zda a jak je ve smlouvách ošetřena tzv. vyšší moc.

Dostatek financí na závazky

Nejdůležitějším bodem pro zachování chodu firmy v období největší nejistoty je zajištění dostatku finančních prostředků na hrazení závazků společnosti. Doporučení krizových manažerů je proto např. nezapomenout na možnost odložení splátek úvěrů, navýšení provozního financování, jednání s dodavateli a také institucemi o možnostech pozdější platby nebo splátkování závazků.

Kompletní dokument „KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKŮ A KORONAVIRUS“ je volně přístupný na stránkách České asociace interim managementu: www.caim.cz.