Prodej akceleroval poté, kdy majitel nemovitostí, Centrum Český Krumlov, a. s., Pardubice, požádal o okamžité vyklizení budov s pohrůžkou, že bude uplatňovat náhradu škody, kterou mu působí jejich neoprávněné užívání úpadcem. Nabídka prodeje byla zveřejněna na serveru burzaspravcu.cz a c Hospodářských novinách. Podle správce zájem projevilo několik zájemců, především firem na zpracování kovového odpadu. Prohlídky objektu se však zúčastnilo jen Kovo Kvítek, s. r. o. K jednání o prodeji se pak s nabídkou dostavil pouze Servis Český Krumlov, s. r. o., Pardubice (do loňska s názvem Confidis), s výše uvedenou nabídkou. Z internetového výpisu z Obchodního rejstříku vyplývá, že jednatel této společnosti Petr Kudla je zároveň místopředsedou Centra Český Krumlov, vlastníka nemovitostí.

Na schůzi výboru věřitelů hlasovali pro přijetí této nabídky věřitelé Beltton (z titulu postoupení pohledávky stavební firmy uplatňující nároky z údajných stavebních prací pro pivovar) a Jiří Shrbený (z titulu údajné půjčky dlužníkovi po povodních), proti byla Česká správa sociálního zabezpečení.

Zástupce Servisu Český Krumlov prohlásil, že společnost akceptuje závazek převzít s převodem majetku  rizika z možného uplatnění škod Centrem Český Krumlov v souvislosti s opožděným vyklizením prostor. Insolvenčnímu soudci poté nezbylo než zapsat jednomyslnou shodu přítomných věřitelů na tom, že se již nebude konat připravovaná dražba movitých věcí, která měla být nejdřív ve druhé polovině února.