„Pro některé zástupce obcí zmíněného regionu to znamená, že se v provozních záležitostech budou nyní obracet na střediska v Prachaticích, Písku a Blatné,“ vysvětlil vedoucí rozvoje společnosti VAK Jižní Čechy Jan Jindra.

Zdůraznil, že se jedná asi o čtyřicet obcí. „Kvalita služeb samozřejmě i po změně střediska zůstává pro tyto obce na konstantní vysoké úrovni,“ dodal Jindra.

Poznamenal, že písecké středisko bude pro oblast Strakonic a Blatné vyřizovat i žádosti, například o vyjádření k investičním záměrům a projektové dokumentaci. „Klienti mají tři možnosti, jak písecké středisko kvůli žádostem kontaktovat. Mohou využít elektronické pošty, poslat žádost písemnou formou poštou a nebo středisko přímo navštívit, či kontaktovat na 382 204 711,“ ozřejmil Jindra. Dodal, že základní informace jsou na internetové adrese www.vakjc.cz ve složce zákaznický servis.

Vodovody a kanalizace Jižní Čechy jsou největší vodohospodářskou firmou v Jihočeském kraji. Jsou dceřinou společností rakouského koncernu Energie AG. Pitnou vodou zásobují na 306 tisíc obyvatel. Firma provozuje 53 úpraven vody, 113 čistíren odpadních vod, zhruba 3294 kilometrů veřejných vodovodů a více než 1220 kilometrů veřejných kanalizací.