Proč jste přistoupili k realizaci tohoto netradičního způsobu využívání odpadního tepla k ohřevu teplé užitkové vody?

V současné době je z důvodů ekologických i ekonomických aktuální využívání netradičních zdrojů energií. Proto jsme ve spolupráci s firmou Paltop realizovali zařízení na využívání odpadního tepla pro účely ohřevu teplé užitkové vody pro umývárnu divize Slévárna litiny. Jedná se o osazení tepelného čerpadla voda-voda, jehož pomocí je využívána teplota 28 až 30°C chladicí vody od tavicí pece a formovacích strojů, která byla dříve chlazena k dalšímu použití bez užitku v chladicí věži.

Co využití tepelného čerpadla divizi Slévárna litiny přinese?

Užitná vlastnost tepelného čerpadla je schopnost zvyšovat teplotu užitkové vody pro sociální účely až na teplotu 40 až 50°C. Je předpoklad, že dojde k téměř úplnému pokrytí potřebného tepla k ohřevu teplé užitkové vody pro sociální zařízení této divize.

Uvažujete o využití ekologického způsobu ohřevu i v dalších divizích a dceřiných společnostech?

Po vyhodnocení a získání zkušeností s provozem tepelného čerpadla je uvažováno s dalším rozšířením využívání odpadního tepla i v dalších technologických provozech. Akciová společnost ČZ chce přispět tímnto netradičním způsobem k zlepšování životních podmínek v naší republice a přispívat k plnění limitů emisí v rámci EU.