Hlavní význam má především zavedení jednotné daně z příjmu 15% a také změna snížené daně z přidané hodnoty z 5% na 9%. To vše se tak musí zákonitě odrazit například v prodeji realit či stavebního materiálu.

Avšak realitní kanceláře na Strakonicku se prozatím shodují na tom, že nepociťují žádný rozdíl v prodeji nemovitostí. Menší úspory na hypotékách se do prodeje ještě nepromítly. Je příliš brzy hodnotit dopady změn.

Do stavebnictví se promítá změna z 5% na 9% DPH. Avšak záleží také na typu objektu, který je stavěn. Snížená daň se vztahuje pouze na výstavby, které jsou určeny k obývání. Obchodníci se stavebními materiály zatím ale žádný výrazný rozdíl v prodeji nepociťují.

„Leden a únor je klidnější období. V zimě se vždy nakupuje málo. A navíc rozdíl v cenách není tak znát,“ dodává prodejce stavebních hmot z Vodňanska.
Prodejci z okolí Strakonic jsou zajedno v tom, že lidé nakupují stále stejně. Ani před koncem roku nezaznamenali větší poptávku. „Lidé zřejmě nepocítili potřebu předem se zásobit,“ domnívají se prodejci. Navíc, jak říkají, určitý materiál se nedá nakupovat dopředu. Některé druhy se musejí dodávat až na samotnou stavbu.

„Změn u stavebních materiálů a hypoték jsem si vlastně ani nevšiml. Stavět v dnešní době považuji za nákladnou záležitost. Já osobně bych se do toho asi ani nepustil. Netroufám si splácet hypotéku desítky let. Navíc dnes, když vlastně nemáte ani jistotu stálého zaměstnání,“ zmínil se Pavel Tvrdek, který bydlí v rodinném domku postaveném jeho rodiči.