Hoslovický mlýn na Strakonicku, který představuje zcela unikátní ukázku mlýna z dob středověku, se dočkal rekonstrukce s pomocí peněz z Evropské unie. Úspěšnou žádost o podporu z evropských fondů předložilo Muzeum středního Pootaví.

Hoslovický mlýn stojí v obci Hoslovice, zhruba 15 kilometrů jihozápadně od Strakonic. S velkou pravděpodobností stál na místě už ve 14. století, první písemná zmínka o mlýně se však datuje do roku 1654. Komplex mlýna tvoří tři stavby – mlýnice s obytnou částí, chlévy s kolnou a stodola. Nad mlýnicí je rybník s náhonem. Všechny objekty si uchovaly svůj původní ráz.

Projekt počítá nejen s rekonstrukcí historického objektu mlýna, ale i s postupným vybudováním skanzenu lidové architektury jižních Čech. V první fázi se počítá s náklady 10,6 milionu korun, přičemž přes 6,5 milionu pokryje evropská dotace, Jihočeský kraj přispěje částkou 3,5 milionu a zbytek pokryje státní rozpočet.

„Jedinečnost celého areálu mlýna spočívá v tom, že se jednotlivé objekty, včetně mlýnské technologie, rybníka a náhonu, dochovaly v původním stavu tak, jak byly využívány po staletí,“ uvedl Martin Rybář z firmy KP projekt, která pomáhala se zpracováním žádosti o veřejnou podporu. I po rekonstrukci podle něho zůstane mlýn zachován ve své původní, středověké podobě, jednotlivé objekty tak budou dokumentovat způsob života v českých mlýnech. „V areálu vznikne muzeum a skanzen jihočeské lidové architektury, který na území jižních Čech dosud chyběl,“ řekl Rybář.

Projekt získal podporu z evropských, státních i krajských zdrojů mimo jiné proto, že jeho autoři prokázali přínos rekonstrukce středověkého mlýna pro celý region. Hoslovický mlýn, který představuje mimořádně cennou kulturní památku, spravovanou Muzeem středního Pootaví, se může stát v budoucnu magnetem pro turisty z domova i ze zahraničí a přispět tak ke zvýšení návštěvnosti regionu.

„Díky propojení našich aktivit s hoslovickým skanzenem může tento areál už v příštím roce přivítat kolem 12 tisíc návštěvníků,“ uvedla bývalá ředitelka Muzea středního Pootaví a nyní místostarostka Strakonic Ivana Říhová. V dalších letech by se podle ní mohl zvyšovat počet zájemců o návštěvu skanzenu až na 25 tisíc za rok. Říhová předpokládá, že skanzen přispěje i k vyšší návštěvnosti samotného muzea a celkově oživí cestovní ruch v této části Strakonicka.

„Mnoha majitelům památek v republice často chybí peníze na jejich údržbu či obnovu. Jednou z možností jak financovat opravu památek, revitalizaci památkově chráněných území či další aktivity pro jejich nové uplatnění v cestovním ruchu je využít evropské fondy,“ uvedla Jaroslava Žemličková, projektová manažerka poradenské agentury G-PROJECT.