Cílem festivalu, jehož první ročník je zaměřen na propagaci jižních Čech i samotného Písku, je vytvořit základnu pro zkvalitnění a koordinaci propagačních aktivit zaměřených zejména na zahraniční návštěvníky.

Na vavřínech nelze usnout

„Jižní Čechy se sice staly hned po Praze nejnavštěvovanějším regionem, avšak nelze usnout na vavřínech. Zahraniční klientela se proměňuje, je třeba nabízet to, čím může být pobyt v našem kraji výjimečný. Jihočeský kraj sice disponuje nesmírným potenciálem pro cestovní ruch díky četnosti historických památek a kráse zdejší přírody, avšak musíme umět dát o tom světu vědět. Vítáme proto možnost odborné diskuse s odborníky na marketing, kterou nám nabídne písecký festival,“ řekl Jan Zahradník, hejtman Jihočeského kraje.

CzechPromotion, jehož pořadatelem je agentura Avant Promotion ve spolupráci s produkčními týmy mezinárodních festivalů Tour film a Znojemský hrozen, se hodlá zaměřit nejen na propagaci turismu, ale i gastronomie, neboť právě ta může podpořit zájem zahraničních návštěvníků o Českou republiku.


Podle odborníků z Jihočeské centrály cestovního ruchu je třeba především sjednotit dosud roztříštěnou prezentaci tradičního odpočinkového a výletního regionu. „Centrála propaguje jižní Čechy pod jedním logem, Jihočeský kraj používá na marketingových materiálech zase svoje logo. Turistu ale nezajímá, kdo region prezentuje, zajímá ho jednotný snadno zapamatovatelný produkt. A z naší marketingové koncepce jasně vyplývá, že je pro turistu mnohem lépe použitelnější název jižní Čechy než Jihočeský kraj,“ objasnila ředitelka Jihočeské centrály cestovního ruchu Jitka Fatková, která bude obhajovat jednotné logo i mezi odborníky v Písku.

Problém roztříštěné propagace regionu pociťují na vlastní kůži i samotní poskytovatelé služeb pro turisty. Nelíbí se jim, že se peníze vydělané v cestovním ruchu zbytečně rozmělňují na prezentaci spousty jednotlivých mikroregionů a dílčích turistických lákadel.

„Mohli bychom si vzít příklad v Rakousku, které umí dělat marketing a propagaci svého cestovního ruchu dobře. Všechny regiony tam táhnou za jeden provaz a také z centra se vrací peníze, které přinesou do země turisté, zpátky do rozvoje dopravního spojení a zlepšování služeb,“ podotkl ředitel hlubockého Parkhotelu Jan Sudek.

Spolu s ostatními ubytovateli turistů ho nejvíc trápí i špatná dopravní dostupnost jižních Čech.

„Dobré dopravní spojení je alfa omega jak z pohledu cestovních kanceláří, tak i firemní klientely, protože v rámci České republiky je to soutěž mezi regiony. A nám se těžko přesvědčují cestovní kanceláře z Prahy, aby sem vozily návštěvníky, když doprava v regionu je tragická a přes Tábor k nám jedou čtyři hodiny,“ posteskl si Sudek.

Letošní premiéra festivalu bude mít spíš charakter konference, která má zmapovat dosavadní aktivity v propagaci a prezentaci jižních Čech a odhalit jejich slabé stránky. Pro příští roky pořadatelé počítají s rozšířením festivalu i o přehlídku televizní a filmové tvorby, tiskovin, internetových stránek a kampaní, směřujících k propagaci České republiky do zahraničí.

„Smyslem festivalu by se tak měla stát výměna pracovních zkušeností a názorů, včetně sjednocení prezentačních aktivit, ve kterých dnes už hrají důležitou roli i kraje,“ upřesnil ředitel krajského úřadu Luboš Průša.