„K 1. dubnu 1994 došlo k přeměně firmy na akciovou společnost a v průběhu roku i ke vstupu do akcionářské struktury společnosti AGROSTAV a. s. Strakonice," říká její statutární ředitel, Ing. Stanislav Bočánek. K 30. září 1997 došlo ke spojení obou firem pod jediným názvem PRIMA, akciová společnost.

Jaká je hlavní činnost společnosti?
Po celou dobu existence firmy je hlavní náplní provádění staveb, především pozemních a vodohospodářských. Kromě hlavní stavební výroby disponuje firma i některými vybranými profesemi přidružené stavební výroby střediskem vodoinstalatérů a topenářů, stavebních truhlářů, zámečníků, elektrikářů, v neposlední řadě i vlastní dopravou a mechanizací, která je vybavena zemními stroji CATERPILLAR, LIEBHERR, JCB, BOBCAT, MENZI-MUCK, nákladními vozidly VOLVO, TATRA, AVIA apod.
V posledních letech se firma angažuje i ve výstavbě vlastních developerských projektů. Do současné doby firma realizovala výstavbu sedmi bytových domů o 142 bytových jednotkách v lokalitě Amerika II v Písku a 1 bytového domu o 44 bytových jednotkách v ulici Mlýnská ve Strakonicích. V další etapě bude v lokalitě AMERIKA II v Písku realizována výstavba pěti bytových domů o 90 bytových jednotkách.

Slavnostní otevření křižovatky

Kde vaše firma působí?
Firma působí výhradně na tuzemském trhu. Převážná část stavebních zakázek je realizována v kraji Jihočeském, Západočeském a v Praze. Dále byly zakázky realizovány i v kraji Vysočina nebo kraji Východočeském a Středočeském.
Mezi hlavní stavby, které akciová společnost PRIMA s úspěchem realizovala, patří výstavba Technologického centra v Písku, obytného komplexu Amerika II v Písku, obytného komplexu svatý Václav v Písku, kongresového hotelu PRIMAVERA v Plzni, obytného komplexu asi 260 bytových jednotek v ulici Malostranská v Plzni, obytného komplexu 81 řadových rodinných domů v Jihlavě, přístavba kasina v České Kubici, rekonstrukce povrchu fotbalového hřiště a palubovky sportovní halyv Nymburce, rekonstrukce plaveckého stadionu Podolí v Praze, výstavba lanové dráhy v lyžařském areálu Zadov a Monínec, výstavba administrativních a obchodních prostorů firmy Wittmann Battenfeld v Malých Nepodřicích, rekonstrukce administrativního objektu u firmy Bosch v Českých Budějovicích.
Dále musím zmínit rekonstrukci fary v Malenicích a rekonstrukci Špejcharu v Ražicích, rekonstrukci budovy centra sociálních a zdravotních služeb v Písku, rekonstrukci několika základních a středních škol ve Strakonicích a Volyni.
A nechci opomenout ani výstavbu okružní křižovatky ve Strakonicích, logistického areálu ve Vodňanech či výstavbu celé řady rodinných domů v regionu.

Kolik máte zaměstnanců a jaké profese?
Firma zaměstnává v současné době asi 140 pracovníků. Největší zastoupení mají profese zedník, tesař, stavební dělník, instalatér, topenář. Dále firma disponuje vlastními zámečníky, elektrikáři, truhláři, řidiči nákladních vozidel, strojníky a potřebnými THP pracovníky.

Máte pro své pracovníky také nějaké výhody a bonusy?
Firma svým zaměstnancům poskytuje také určité bonusy příspěvek na stravování, příspěvky na kapitálové, životní a penzijní připojištění, 13. plat s výplatou před vánočními svátky. Dále firma hradí náklady na školení pro odborný růst a zvyšování kvalifikace, vybraným zaměstnancům poskytuje mobilní telefony, notebooky, osobní vozidla i pro soukromé účely.

Umožňujete praxi?
V omezené míře umožňuje naše firma studentům a učňům praxi na stavbách, a to formou letních prázdninových brigád, případně odborné stáže v průběhu roku.

Jméno vaší společnosti se ale objevuje i v mnoha odvětvích společenského dění. Jaké máte v této oblasti aktivity?
Společnost podporuje v průběhu roku formou věcných darů či finančních příspěvků řadu kulturních, sportovních a společenských akcí.
V uplynulých letech firma poskytla mimo jiné finanční příspěvky na provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, na zakoupení aktivního invalidního vozíku pro nezletilou dívku, na rehabilitační metodu Adeli pro podporu lidí s postižením. Dále firma poskytla povodňové dary obcím v regionu a zajistila nasazení potřebné techniky na likvidaci škod.

A co oblast ekologie a ochrana přírody? Právě činnost v těchto oborech je velmi sledovaná.
Při své činnosti firma dbá i na oblast ekologie a ochranu přírody. Za tím účelem byl již v roce 2004 zaveden a certifikován systém environmentálního managementu (EMS) podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 14001. Po celou dobu existence je tento systém doplňován a zdokonalován. V pravidelných tříletých cyklech je kontrolován příslušnými certifikačními orgány. Zavedení tohoto systému vneslo pořádek do likvidace odpadů na všech stavbách, do snižování hlučnosti a prašnosti na stavbách, do používání materiálů, které jsou šetrné k životnímu prostředí, například ekonáplně.

PRIMA také jistě plánuje svůj další rozvoj a růst. Můžete něco prozradit o vašich plánech?
Společnost předpokládá, že i v následujících letech budou hlavním výrobním programem generální dodávky staveb, při zachování dosavadního počtu i struktury pracovníků. S vývojem firmy postupně rostl objem tržeb, a to především pro soukromé investory. Podíl tržeb pro soukromý sektor se zvýšil z původních deseti procent až na současných devadesát procent. Tento nárůst je do značné míry ovlivněn jejich spokojeností s realizací zakázek v minulosti a zájmem o realizaci nových zakázek od společnosti PRIMA, akciová společnost. Z toho plyne jeden z našich hlavních cílů udržet si stávající spokojené zákazníky a kvalitní prací získávat zákazníky nové.