Lidí bez práce v okrese opět ubylo. K 30. červnu jich bylo na Strakonicku 2099, což je takřka o osmdesát méně než před měsícem. Tomu odpovídá míra nezaměstnanosti 5,39 procenta. V blatenském regionu dokonce klesla pod hranici pěti procent.

Naprosto ovšem stagnuje počet uchazečů o zaměstnání se zdravotním omezením. Těch nyní bylo 457. Polepšili si však opět absolventi škol, kterých je v evidenci úřadu práce jen 62.

Naproti tomu počet nabízených volných míst se rozrostl o více než stovku až na 1076. To znamená, že zhruba na každé dva nezaměstnané připadá jedno.