Podle informací, které nám poskytl ředitel této divize Petr Havelec, byl stroj do výrobních prostorů transportován speciální technikou v extrémně krátkém čase. V současné době probíhá zaškolování obsluhy na tento stroj, který byl již uveden do provozu. Nákup této investice přinese nástrojařům zpřesnění a zrychlení při výrobě forem, ostřihovacích a lisovacích nástrojů. Neustálá modernizace výrobních zařízení v divizi Nástrojárna s sebou přináší také potřebu stále nových kvalifikovaných zaměstnanců. Vzhledem k nedostatku těchto pracovníků na trhu práce se divize Nástrojárna snaží vychovávat vlastní odborníky z řad absolventů. I když zájemci mohou získat perspektivní zaměstnání v moderním oboru, je těchto absolventů stále nedostatek.