K jeho přestavbě velkokapacitního kravínu (VKK)je donutily podmínky, které kladou normy ČR a EU pro ustájení a ochranu zvířat, zvýšení užitkovosti, zlepšení kvality masa a snížení výskytu zdravotních problémů skotu.

„Úpravy se týkaly podlah pro stelivové ustájení, hrazení, systému napájení a modernizace dojírny,“ uvedl předseda ZD Miroslav Pavlík. Stáj byla 25 let stará, ale podle jeho slov „odcházejí“ technologie v živočišné výrobě daleko dříve. V novém VKK se počet míst k ustájení oproti původnímu stavu snížil. „Protože dnešní podmínky na ustájovací poměry a pohodu zvířat jsou daleko tvrdší a náročnější,“ dodal.

Skot má ve VKK volné ustájení. Březí krávy mají stání s hlubokou podestýlkou, dojnice na přistýlaných ložích a částečně na matracích. Užitkovost je sledována přes čipy, které mají krávy připevněné na krku a údaje se snímají automaticky u vstupu do dojírny. Pro veškerou produkci mléka mají Přešťovičtí odbytiště v Německu.

Náklady na rekonstrukci VKK dosáhly třiceti milionů korun. Projekt byl částečně spolufinancován z prostředků Evropské unie z Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.