Hřebčinec má v majetku kolem 150 koní, i když číslo se samozřejmě mění. Z toho je zhruba 50 plemenných hřebců. Ti jsou umístěni buď přímo ve dvoře v Písku, nebo na smluvních připouštěcích stanicích po celé republice. Hřebčinec hospodaří na 350 hektarech pozemků, z čehož asi polovinu tvoří louky a pastviny. Pozemky má převážně na dvou střediscích, kde jsou zároveň i odchovny hřebečků v Humňanech chladnokrevných a v Nových Dvorech teplokrevných.

Díky evropské dotaci ve výši 21,6 miliónů získané prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu se zde letos podařilo dokončit rekonstrukci venkovního kolbiště včetně zastřešené tribuny a objektu pro rozhodčí. Projekt je rozdělený na dvě části. První z nich byla výměna travnatého povrchu na kolbišti za pískový a ve druhé části se zastřešila tribuna a vytvořila věž rozhodčích se zázemím. Proč bylo nutné vyměnit trávu za písek?

„Protože travnatý povrch je velmi těžko udržovatelný. Jsme v takovém klimatickém místě, kde buď prší moc, nebo vůbec. Tráva tedy buď byla tak tvrdá, že se na ní nedalo jezdit, nebo z ní bylo bahno,“ vysvětlila zástupkyně ředitele hřebčince Hana Štěrbová. V první řadě se tady strhla ornice a navozily se tam takzvané jízdárenské voštiny, což jsou plastové rohože, které mají v sobě kalíšky, kde se drží voda.

Jak evropské fondy pomáhají zachraňovat české památky?

„Pískový povrch, aby plnil svou funkci správně, musí být pořád vlhký. Když uschne, tak se za prvé rozlétá a za druhé ztratí pružnost. Kůň, aby mohl skákat, potřebuje povrch, který není tvrdý, ale je pružný a kůň se z něj dokáže nejen ideálně odrazit, ale dokáže na něj i bezpečně doskočit,“ doplnila Hana Štěrbová. Kolbiště se zavlažuje ráno kropením a díky technologii se v něm drží vlhkost celý den. Pod věží rozhodčích je rezervoár na vodu, aby nedocházelo k přetěžování místních studní.

Jedno z největších

Povrch je podle zástupkyně ředitele udělaný výborně. „Teď tady dokážeme udělat i skokové závody na relativně vysoké úrovni. Rozlohou je kolbiště jedno z největších v České republice,“ zmínila.

Podívejte se Mapu projektů EU.

Koně dříve na trávě skákali celkem běžně a byli na to zvyklí. Dnes se od travnatých povrchů upouští. Jsou velmi náročné na údržbu a také na zajištění bezpečnosti koní i jezdců. Travnaté kolbiště se využívalo jen velmi zřídka, tak dvakrát do roka. „Zbytek roku jsme jen sekali a modlili se, aby pršelo, nebo naopak nepršelo,“ připomněla Hana Štěrbová. Dnes se na pískovém povrchu s koňmi pracuje v podstatě denně. Především pro výcvik mladých koní je to velká výhoda, protože se v klidu vycválají, uvolní a snáze získají kondici.

Tribuna byla původně bez střechy, dnes se mohou diváci těšit na daleko příjemnější zážitek. Na chovatelské dny se jich tu mnohdy sešlo i dva a půl tisíce, když přálo počasí. Vedle tribuny se postupně podařilo rekonstruovat také stodolu, kde je zázemí pro diváky a občerstvení.

Veřejnost si bude moct poprvé prohlédnout nový areál v sobotu 31. srpna, kdy se zde uskuteční den otevřených dveří pořádaný Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) a tradiční chovatelský den. MMR tímto způsobem představuje v regionech projekty, které byly podpořeny z fondů EU. Kromě toho, že půjde o slavnostní představení nového kolbiště, je připraven i bohatý program.

Hřebčinec Písek má nové kolbiště

Začne se již dopoledne přehlídkou plemenných hřebců, následovat bude kolem jedné slavnostní zahájení, defilé kočárů a pak krátké ukázky v rychlém sledu za sebou, které jsou vlastně průřezem toho, co se s koňmi dá dělat a dřív dělalo. Během celého dne bude navíc připravený program MMR pro celou rodinu, a to včetně vystoupení kapely.

Ředitel hřebčince Karel Kratochvíle: V Písku by se mohli trénovat policejní koně

Ředitelem Zemského hřebčince v Písku je od roku 2012 Karel Kratochvíle. Hovořil nejen o novém kolbišti, ale také o chovatelském dni či plánech do budoucna.

Máte za sebou zásadní rekonstrukci kolbiště. Kam tento projekt hřebčinec posunul?
Karel KratochvíleHřebčinec je národní kulturní památka, která je zcela ojedinělá tím, že po celou dobu své existence plní svou původní funkci a je památkou stále živou. Neznamená to však jakoukoli konzervaci a vytváření jakéhosi skanzenu. Jde o to, že trváme na tradičních hodnotách, postupech, ale zároveň se snažíme o modernizaci a vylepšování funkčnosti tohoto chovatelského zařízení. Využití evropských financí prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu se zde přímo nabízelo. Památka jako taková je revitalizována a areál národní kulturní památky se díky sportovním a chovatelským akcím dostane do povědomí mnohem širší veřejnosti. Kromě výměny povrchu kolbiště došlo i k zastřešení tribuny a součástí projektu je také nová věž rozhodčích. Areál má dnes takové parametry, že je zde možné pořádat i mezinárodní závody, ale zejména by po rekonstrukci měl mnohem lépe sloužit pro všechny chovatele a jezdce především z Jihočeského kraje.

Kdy si mohou zájemci novinky v areálu poprvé prohlédnout?
V sobotu 31. srpna pořádáme ve spolupráci s MMR Den otevřených dveří v hřebčinci a zároveň chovatelský den. Bude to první velká akce po rekonstrukci. Chceme veřejnosti představit zrenovovaný hřebčinec, budou otevřené stáje a celý areál. Připravena bude i kapela a soutěže o ceny. Vstupné bude zdarma. Kromě tohoto dne chystáme i chovatelské závody pro mladé koně a přehlídky klisen a klisen s hříbaty, ale také předvýběry a výběry hřebců, zkoušky výkonosti hřebců a klisen a další.

Vynechme teď rekonstrukci kolbiště. Co se vám za poslední dobu podařilo?
Především se nám daří držet areál v hezkém stavu. Je jedinečný a my se snažíme, aby tobyl opravdu výstavní koňský areál. A samozřejmě nás těší také sportovní úspěchy, kterých naši hřebci dosahují na závodech. Pokud vydrží jejich skvělá forma, pokusili bychom se letos o start i na mistrovství světa mladých koní v belgickém Lanaken, kde bychom kromě mladých koní chtěli usilovat i o účast v prestižní Sires of the World, – soutěži pro nejkvalitnější plemenné hřebce světa. Opět se dostáváme zpět k novému kolbišti, které je tak kvalitní, že umožňuje přípravu na nejvyšší úrovni.

Jaké máte plány do budoucna?
Chtěli bychom navázat větší spolupráci s Policií ČR, která má zájem dělat zde výcvik policejních koní. Byl bych rád, kdyby se tak stalo. Máme připravený areál v Novém Dvoře, kde by se původní čtyřřadý kravín k těmto účelům zrekonstruoval.

Užijte si zábavné odpoledne s evropskými fondy na Létofestech