V laboratoři Střediska kalibrační služby akciové společnosti ČZ proběhla v minulých dnech pravidelná revize a seřízení kalibračního zařízení, délkoměrů a mikroskopů. Provedl je servisní technik firmy Mahr Wilfried Wagner na základě požadavku norem ISO / IEC 17025 : 2005 a předpisu Evropské kalibrace. Revize a servis jsou, jak uvedl vedoucí SKS František Podlaha, základem kvality prováděných kalibrací pracovních měřidel a zdůraznil, že kalibrace se pohybují řádově v desetitisícinách milimetru a proto je nutné věnovat zařízením mimořádnou pozornost.