Uskutečnila se technická a obchodní jednání, po jejichž skončení došlo k opakovanému předání ocenění Dodavatel roku. Jak uvedl v úvodu ředitel divize Jiří Pinkas, toto významné ocenění kvality dodávaných turbodmychadel bylo představitelům divize předáno v USA, proto bylo rozhodnuto zopakovat předání v ČZ, aby se ho mohli zúčastnit zástupci všech oborů, které se na jeho získání podíleli, to je zaměstnanců divizí Turbo, Auto, Slévárna litiny, Slévárna hliníku a Nástrojárna. Plaketu předal ředitel Strategického nákupu koncernu John Deere Tom Bodan vedoucímu Výrobního úseku Alexandru Priharovi. V následném představení koncernu zdůraznil, že firma John Deere má historii dlouhou sto sedmdesát let, obrat zhruba 22 miliard dolarů a z toho šest miliard v samotných USA, zaměstnává 47 000 pracovníků v 57 závodech ve 28 zemích celého světa. Má na tisíc kooperujících dodavatelů a udělené ocenění je dokladem, že firma ČZ z nich byla v hodnoceném roce nejlepší. Seznámil účastníky se strategií firmy, která vždy stavěla na kvalitě vyráběné produkce, a to jí umožnilo rozšířit své podniky z USA prakticky do celého světa. V současné době přesouvá svoji působnost také do Brazílie, Indie, Ruska a Číny. Závěrem poděkoval všem zaměstnancům podílejícím se na výrobě turbodmychadel v ČZ za kvalitní práci a vyjádřil přesvědčení že dlouhodobá vzájemně dobrá spolupráce bude pokračovat i v dalších letech.