Dává jim nejen jistotu pravidelného příjmu, ale také zajišťuje jejich profesionální růst. „Rozvoj zaměstnanců je jednou z našich priorit a proto se této oblasti intenzivně věnujeme," říká personální ředitelka firmy Michaela Veselá.

Michaela Veselá.Mohla byste ve stručnosti představit vaši firmu? Co vyrábí, kde sídlí, kde má pobočky a kolik let je na trhu?

Firma DURA Automotive Systems slaví 100 let působení na trhu (USA) a DURA Automotive CZ k.s. 20 let působení v České republice. Firma DURA Automotive Systems je vlastněna Patriarch Partners, jejímž zakladatelem a CEO je paní Lynn Tilton. Firma má celkem 34 provozoven v 15 zemích světa a zaměstnává více než 12 000 zaměstnanců. Veškeré závody se zabývají výrobou dílů pro automobilový průmysl. DURA dodává své výrobky do renomovaných automobilek – VW Group, Ford, Chrysler, GM, BMW Group, PSA, Daimler, Honda, Jaguar a další.

Kolik zaměstnáváte lidí na Strakonicku?

Firma DURA Automotive CZ k.s. zaměstnává přes 1600 zaměstnanců, má sídlo v Blatné a provozovny v Blatné a ve Strakonicích. V Blatné zaměstnáváme více než 700 zaměstnanců a zabýváme se výrobou strukturovaných dílů do automobilů (rámy dveří, nosníky přístrojových desek a lišty a podobně).
V závodě GLASS ve Strakonicích pracuje přibližně 700 zaměstnanců a zabýváme se vstřikováním plastů (okenní moduly a krycí lišty pro automobily).
V závodě TRIM Strakonice máme v tuto chvíli 200 zaměstnanců a zabýváme se práškovým lakováním a povrchovou úpravou dílů pro automobilový průmysl.

Jaké pracovní pozice nabízíte? Může u vás najít práci třeba nekvalifikovaný zaměstnanec?

Vzhledem k používaným technologiím nejčastěji hledáme zaměstnance do pozice operátor výroby, kdy se jedná zejména o obsluhu strojního zařízení či ruční opracování výrobků. Nabídka je tedy vhodná jak pro kvalifikované zaměstnance (strojírenské vzdělání, svářecí zkoušky), tak pro zájemce bez předchozí praxe a odborného vzdělání (montážní a manipulační práce, ořez, začišťování, kontrola a montáž výrobků). Klíčové jsou pro nás také pozice seřizovač, nástrojař, kde požadujeme předchozí vyučení či praxi v oboru.
Co se týká pozic specialistů, největší poptávku máme po uchazečích s VŠ/SŠ vzděláním technického zaměření (zejména strojírenství), 
s praxí v automotive a komunikativní znalostí anglického či německého jazyka. Pokud k těmto znalostem mají například i znalosti nástrojů kvality či Lean metod, jsou pro nás opravdu velice zajímaví.
Vzhledem k tomu, že situace na trhu práce není zcela ideální a o skutečně kvalifikované zaměstnance se „přetahujeme" s ostatními firmami, snažíme se interně vytvářet podmínky, které přispívají ke stabilizaci našeho pracovního kolektivu pomocí systému zaměstnaneckých výhod.

Jak řešíte nároky na ekologii?

Naše firma se rozhodla zavést systém řízení ochrany životního prostředí dle normy ČSN EN ISO 14001. Již 
v roce 1998 ji aplikoval závod v Blatné a v témže roce byl certifikován. Vznikem dalších závodů byla tato norma postupně implementována i v závodech Glass a Trim ve Strakonicích. Požadavky této normy jsou kromě vytvoření, dokumentování, zavedení, udržování a neustálého zlepšování systému životního prostředí, také nutnost být 
v souladu s příslušnými požadavky právních a jiných předpisů. Ověření požadavků je prováděno každoročně formou interních a externích auditů. Tím je zajištěno, že jsou plněny nejen nároky legislativy, ale i zlepšování všech nastavených procesů.

Hodně se v poslední době mluví o šetření energií. Jak fungujete v tomto směru?

Šetření se rovná spoření a spoření generuje úsporu finančních prostředků, které je pak možné použít na cokoli dalšího. A jelikož cena energie neustále stoupá, je záměrem všech firem zavádět opatření, která povedou
k úsporám. My jsme se toho zhostili podobně jako v oblasti životního prostředí a to, že jsme v roce 2012 postupně ve všech třech závodech zavedli systém managementu hospodaření s energií dle normy ČSN EN ISO 50001. Kdo tuto normu zná, ví a kdo nezná, doporučujeme zavést – ušetříte, uspoříte.

Zmínila jste výhody pro zaměstnance – jaké to jsou?

Ve firmě je nastavena pracovní doba 37,5 hodiny týdně, pět týdnů dovolené, odpovídající mzda s pohyblivými motivačními složkami, třináctá a čtrnáctá mzda, dotované závodní stravování, příspěvek na dojíždění, příspěvek na penzijní připojištění či životní pojištění a další. Pečlivě analyzujeme potřeby zaměstnanců a snažíme se na ně reagovat adekvátními opatřeními.

Projevuje se vaše firma i ve veřejné sféře? Umožňujete praxi studentům?

Spolupráce se studenty je pro nás důležitá a v rámci provozních možností se snažíme umožnit jim jak placené brigády, tak hlavně odborné praxe. Jedná se zejména 
o spolupráci s místními středními školami v Blatné 
a ve Strakonicích.
Další formou spolupráce se studenty je umožnění zpracování absolventských, bakalářských či diplomových prací v našich provozech. Zde se poté naši zaměstnanci, kteří jsou stanoveni jako konzultanti pro daného studenta, snaží o zvolení vhodného téma, které je přínosné jak pro studenta, tak i pro naši firmu, tzn. že za pomoci zpracování studentské práce dochází k řešení konkrétního provozního úkolu firmy.

Sponzorujete jinou činnost?

Co se týká sponzorství, tak jednou z oblastí je právě podpora regionálních škol. Z posledních aktivit bych ráda zmínila naši poměrně významnou finanční podporu nad rámec pravidelného sponzorství, a to úspěšnému týmu studentů VOŠ, SPŠ
a SŠŘAS Strakonice v rámci projektu F 1. O tomto projektu víme již několik let a při návštěvách školy jsme se vždy setkali s nadšením studentů i učitelů v souvislosti 
s vývojem vlastních „formulek". Myslím si, že toto je jedna ze správných cest, jak podpořit technické smýšlení a zájem o obor u studentů 
a osobně jsem velice ráda, 
že s jedním ze studentů, který patřil do úspěšného týmu,
se nám podařilo navázat spolupráci v rámci trainee programu během jeho dalšího studia na VŠ.

Umožníte svým zaměstnancům možnost rozšíření vzdělání 
v oboru?

Rozvoj zaměstnanců je jednou z našich priorit, a proto se této oblasti intenzivně věnujeme. Pro každý závod máme sestaven plán vzdělávání a rozvoje jednotlivých zaměstnanců, kde kombinujeme jak interní vzdělávání, tedy školení interními lektory a specialisty, tak školení odborná externí.
Na rozvoj zaměstnanců vynakládáme každoročně částky v řádu několika milionů korun z vlastních zdrojů a využíváme i možnosti realizace kurzů dotovaných 
z prostředků Evropské unie. Máme za sebou několik úspěšných dotovaných projektů, kdy jsme se zaměřili na oblast vstřikování plastů, jazykové vzdělávání zaměstnanců a odborné kurzy v oblasti zpracování kovů a řízení jakosti.
Podporujeme zaměstnance i při jejich případném dálkovém studiu na středních či vysokých školách, či dlouhodobých specializovaných kurzů, například průmyslové inženýrství.
Významným zdrojem rozvoje zaměstnanců je pro nás též dlouhodobá spolupráce 
s VOŠ, SPŠ a SŠŘAS Strakonice, kde opakovaně realizujeme kurzy Základy strojírenství pro zaměstnance, jejichž obor vzdělání je v jiné oblasti a znalost základních principů strojírenství potřebují ve své každodenní praxi.
Jako personalista jsem přesvědčena o tom, že správně nasměrovaný rozvoj zaměstnanců je klíčový pro úspěšný rozvoj každé firmy.

Chystáte pro rok 2015 nějaké novinky?

V příštím roce nás čeká ve všech závodech náběh nových významných projektů, což je spojené jak s velkým náborem zaměstnanců, tak zejména s potřebou jejich kvalitního zapracování a zvládnutí principů DURA kultury – systém týmové práce, systém trvalého zlepšování, systém hospodaření 
s energiemi, oblast bezpečnosti práce a environmentu. Příští rok je pro nás velkou výzvou a jsme připraveni 
se s ní úspěšně vypořádat.