Ve škole bojových umění Cobra Ryu Strakonice se 21 .června konaly zkoušky z technické vyspělosti mladých karatistů. Zkoušek, které probíhaly pod vedením zkušebního komisaře Českého svazu karate Petra Petříka, se z celkového počtu 43 mladých „bojovníků“ zúčastnilo 22 karatistů ve věku 7 až 17 let.

Zkoušky skládali karatisté na 7. kyu (žlutý pás) až po 2. kyu (hnědý pás). Vzhledem k velmi dobré a zodpovědné přípravě mladých karatistů byly vyšší technické stupně uděleny ve všech případech. Zkoušky na STV (stupně technické vyspělosti) probíhaly dle zkušebního řádu Českého svazu karate, kdy zkoušený karatista musel předvést předepsané základní techniky (kihon), zápasové kombinace ve dvojicích kumite a kata (sestava přesně daných technik a pohybů) pro daný technický stupeň.


Mladí karatisté se dokázali vypořádat jak s fyzickou a technickou náročností zkoušek, tak i trémou (zkouška byla veřejná a zúčastnilo se jí přibližně 30 přihlížejících rodičů a ostatních rodinných příslušníků) a v neposlední řadě i s vysokou teplotou, která v tento horký den panovala. Výsledkem byla radost všech zúčastněných, včetně trenérů, z úspěšného zakončení školního výcvikového roku a příslib kvalitního karate ve Strakonicích.