Podruhé za sebou jste byl zvolen předsedou OFS Strakonice aklamačně, bez protikandidáta s jednoznačnou veřejnou podporou delegátů.

Jak to berete a vnímáte, co to pro vás znamená?
Znamená to pro mě, že jsme s dalšími členy výkonného výboru pokračovali v trendu, který OFS Strakonice nabral po valné hromadě v roce 2010. Veřejné podpory delegátů si nesmírně vážím a vnímám to jako signál fotbalových oddílů, že práci pro fotbal asi neděláme úplně špatně.

Je aktuálně v okrese situace taková, že všichni táhnou za jeden provaz? Delegáti zvolili až na jediné jméno stejný výkonný výbor jako před čtyřmi lety. Jiřího Kulíka jen nahradila Markéta Kunešová…
Tvrzení, že by všichni táhli za jeden provaz, by bylo určitě odvážné. Ale že je to určitě 80 procent, s tím už bych souhlasil. Jiří Kulík požádal o uvolnění z funkce člena výkonného výboru, bude pracovat nadále jako šéftrenér okresních výběrů, chce trénovat i v oddíle a určitě chceme, aby pokračoval v komisi mládeže krajského svazu. Připravil za sebe zdatného nástupce, Markétu Kunešovou ze Štěkně, která je trenérkou okresních výběrů, nyní i děvčat, trénuje ve Štěkni přípravky a bude určitě posilou a omlazením našeho kolektivu.

Jak bude nový výkonný výbor fungovat, zůstane rozdělení úkolů stejné?
Jak jsme řekli na valné hromadě, devět členů výkonného výboru je pro okres Strakonice asi ten správný počet. Předseda STK Petr Mach se svými kolegy Pavlem Bělouškem a Vaškem Krejčím, mimo klasickou náplň práce STK, převezmou na svá bedra úkoly veškeré administrace - to znamená, že budou plnit úkoly sekretariátu OFS, předseda disciplinární komise Miroslav Kolářík bude zároveň hospodářem a pokladníkem OFS. Markéta Kunešová naváže na práci Jiřího Kulíka v komisi mládeže a bude i účastna jednání STK ve vztahu k mládežnickým soutěžím. Jarda Hodánek se bude nadále věnovat komisi rozhodčích a starostové Jiří Iral a Václav Valhoda budou spojkami s obecními a městskými zastupitelstvy a jejich organizacemi při získávání prostředků především na mládežnický fotbal.

Až by se dalo říci, že máte velký „klid na práci“, nezdá se, že by panovaly nějaké rozbroje a větší konflikty v okresním fotbale.
Kopaná v okrese je tak živý organismus, který nás drží neustále v určitém napětí. Nemáme žádné zásadní rozpory a konflikty v okresním fotbale, ale každý soutěžní víkend, každé utkání okresních výběrů, někdy výkony rozhodčích, mohou určité třecí plochy přinést během okamžiku. Asi je dobře, že většinu důležitých kroků řešíme v součinnosti s fotbalovými oddíly. Samozřejmě ale ne vždy může být vyhověno všem.

Jakou máte hlavní vizi a cíl pro nadcházející čtyři roky?
Mým nejodvážnějším, musím říci snem, je to, aby z toho tisícového nárůstu dětí v našich klubech jich alespoň polovina přešla do dorostů a pak dále do soutěží mužů. Je to velký sen a věřím, že i nově nastavená podpora centra pro družstva a trenéry dorostenců, může přinést zlepšení v této kategorii.

Tématem, které se přece jen trochu řeší, je změna sídla OFS, který opustil prostory ČUS a ukončil i spolupráci s dlouholetým sekretářem Pavlem Koubou na podzim loňského roku. Proč jste se k tomu rozhodli, co si od změny slibujete? Jak to bude s funkcí sekretáře nyní? Co s ušetřenými prostředky, kolik to bude?
Spolupráci s OFS ukončil sekretář Pavel Kouba, nikoli naopak. V době, kdy dotace FAČR na provoz OFS je rok od roku menší, a s tím vědomím, že OFS převedl od roku 2012 do konce roku 2016 na sekretariát OS ČUS 880 tisíc korun, bylo navrženo, aby sekretář byl honorován ve výši 4000 korun měsíčně čistého, na to nebylo přistoupeno. Stejně tak prostory. Pro naše tři až čtyři hodiny týdně v kanceláři OS ČUS, bez možnosti uskladnění jakéhokoli materiálu, bez zohlednění toho, že fotbal v okrese tvoří cca polovinu členské základny, byla platba ve výši 40 - 50 tisíc korun ročně. Z tohoto důvodu se nám podařilo získat od ČSAD STTRANS prostory ve výpravní budově U Nádraží 860, za necelých 25 tisíc korun ročně včetně všech energií. Jak už jsem uvedl, úkoly sekretariátu přebírá STK a především Petr Mach, úkoly hospodaření a pokladny Miroslav Kolářík, předseda DK. A co si od toho slibujeme? Každoroční úsporu 100 - 120 tisíc korun, které můžeme poslat na hřiště dětem, trenérům a do fotbalových oddílů.

Jan Jílek, předseda KFS a host na valné hromadě, ve svém projevu zmínil Strakonice jako progresivní okres, jeden z mála. Jak jste si jeho slova přeložil, co pro vás znamenají?
Tato slova si přeložíme tím, že si pozorně přečteme těch předcházejících šest odpovědí. Že okres Strakonice je široko daleko v celé republice asi jediným, kdo má všechny soutěže od nejmenších za účasti delegovaných rozhodčích, všechny v informačním systému, máme všude bezpečné branky, vracíme oddílům všechny náklady na rozhodčí u mládeže, máme tři rozhodčí v okresním přeboru, nikdy nechybí asistent na zápasech I. B třídy, dokázali jsme najít peníze pro trenéry mládeže v těch pěti oddílech, které neměli nárok od KFS (40 tisíc korun). Máme velkou naději, že OFS Strakonice bude mít po letech zástupce ve výkonném výboru KFS. Podporujeme Jana Jílka na předsedu KFS České Budějovice.

Třikrát zvolen Václav Zábranský byl poprvé zvolen předsedou OFS Strakonice na valné hromadě 25. února 2010, z 35 delegátů dostal 20 hlasů, protikandidát David Faja 14 hlasů, jeden byl neplatný.
Podruhé byl zvolen na valné hromadě 9. února 2013, a to aklamačně, kdy se pro něj vyslovilo všech 33 přítomných delegátů.
Svůj mandát obhájil i ve třetích volbách, 8. února 2017 byl zvolen opět při veřejném hlasování, z 30 přítomných delegátů dostal hlas 29 z nich, jeden se zdržel.