Dámský turnaj systémem každá s každou vyhrála Eva Fialová (Dětské odd. polikliniky, 4:0), 2. Eliška Fialová (Ředitelství nemocnice, 3:1), 3. Irena Fialová (Oddělení nukleární mediciny, 2:2), 4. Jana Kvardová (Centrum péče o zrak, 1:3), 5. Anna Radovanská (Centrum péče o zrak, 0:4).

V pánském turnaji zvítězil Tomáš Fiala ml. (Radiodiagnostika, 5:1), 2. Ivo Horný (Interna, 5:1), 3. Radek Chalupa (Chirurgie, 4:2), 4. Tomáš Fiala st. (Ředitelství, 4:2), 5. Pavel Houška (Neurologie, 1:5), 6. Marek Zbořil (ARO, 1:5), 7. Vilda Zoubek (Katovice, 1:5).

Prima turnaj, prima atmosféra, hezké ceny. Celkově již dvacetkrát vyhrál turnaj Radek Chalupa, jednou Jan Vaňata a Pavel Lysenko a nyní poprvé Tomáš Fiala ml.

Děkujeme oběma Puškinům za servis a těšíme se zase za rok! Všem přejeme šťastný rok 2023!

Autor: Tomáš Fiala