Celková cena rekonstrukce byla 2.745 tisíc korun včetně DPH a provedla ji renomovaná firma SIBERA SYSTEM s.r.o. Tato firma prováděla v roce 2009 i rekonstrukci kurtů čísklo 5, 6 a 7. "K rekonstrukci došlo proto, že kurty měly již nevyhovující herní vlastnosti. Správný tenisový kurt vlastně není rovný, ale má tvar velmi nízké kopule. To umožňuje odtékání vody při dešti mimo hřiště. Naše kurty už měly tvar přesně opačný, takže naopak při dešti po celém hřišti vznikaly louže; lainy nedržely, spousta míst bylo propadlých a nebylo již možné to běžnou údržbou napravit. Léty došlo k úplnému zničení patentní vrstvy, což je 7 cm široká krusta vytvořená ze speciální malty z mokrého jílu a antuky. U kurtu číslo jedna se zkrátila západní výběhová strana o jedno plotové pole. Do budoucna je v tomto prostoru plánováno sezení pro diváky u centrkurtu. Okolo všech čtyř kurtů bylo nataženo nové oplocení," uvedl k rekonstrukci předseda TK Strakonice Libor Volf a doplnil: "Vzhledem k tomu, že naše dospělé áčko hrálo v uplynulých letech dokonce druhou českou ligu, téměř se již na těchto kurtech nedaly hrát oficiální zápasy."

Strakoničtí tenisté rekonstruují venkovní antukové kurty 1 - 4.
Strakoničtí tenisté si brzy zahrají na nově zrekonstruovaných kurtech

Prostředky na rekonstrukci šly z více směrů. "Od Jihočeského kraje jsme získali dotaci z programu Podpora sportovní infrastruktury v částce 1.270 tisíc korun. Následně nám Město Strakonice poskytlo investiční příspěvek v částce milion korun. Zbylých půl milionu dofinancoval klub ze svých naspořených prostředků. Na Národní sportovní agentuře jsme se též pokoušeli získat dotaci, ale nebyli jsme úspěšní," uvedl předseda klubu a doplnil: "Od doby výstavby tenisové haly v letech 2008 a 2009 se jedná o největší investiční akci klubu. V budoucnu nás čeká ještě jedna obdobně finančně náročná investiční akce a tou je výměna koberce v naší tříkurtové tenisové hale včetně vybudování ochranných odvodových kanálů kolem haly. Na tomto projektu začínáme teprve pracovat."