Jeho vztah k našemu basketu prokázal, když se ve chvílích svého volna zúčastnil našich tréninků. V létě reprezentoval ČR na MEJ a byl jedním z klíčových hráčů.

V současné době hraje v Zaragoze třetí nejvyšší soutěž a trénuje s muži, kteří hrají nejvyšší soutěž. Je pozván do širší nominace mužů v ČR. Jako nejmladší člen!

Julie ReisingerováZdroj: Jan ŠkrleV letošním létě přestoupila do Barcelony Julie Reisingerová, na jejíž kvalitě má strakonický basketbal také svůj podíl. V současné době je i ona pozvána do širšího výběru ženské reprezentace. Spolu s jihočeskou Veronikou Voráčkovou jsou také nejmladší.

Ze zprávy od Julie je zajímavé, a mělo by být i poučené, že tréninky jsou svou náplní téměř stejné jako v Zaragoze. Především daleko větším počtem hodin týdně i denně a tím, že je kladen hlavní důraz na individuální činnosti a na všeobecnou atletickou přípravu. Určitě není možné ve všech našich klubech zavést stejně náročnou přípravu, ale určité poučení by se mělo v našich trénincích objevit.

Logicky si přejeme, aby strakoničtí zástupci ze španělské školy pomohli našim reprezentačním týmům, i když jsou nejmladší, takže to nemusí být v prvním kole. Navíc výzvou pro trénující děti by mělo být, aby strakonická škola měla na kvalitě českého basketbalu i v budoucnu svůj podíl.

Miroslav Vondřicka