Otevřeno je v pátek 13 až 16 hodin, sobota a neděle 10 až 16 hodin s polední přestávkou. Výstavy si je možné prohlédnout do 9. října.

Iniciátorem vzniku sportovního hnutí v Římově byl tamní učitel Sýkora. V roce 1920 po jarní pouti byl založen spolek Orel. 22. května 1921 pak spolek Sokol v Dolním Římově. Jako sokolská spolková místnost sloužil hostinec U Píchů.

V roce 1922 se konalo veřejné cvičení, při kterém účinkovala hudba Granátníci z Českého Krumlova v horní zahradě. V roce 1923 při stejné události vyhrávala kapela Choule z Netřebic.

Římovská poutní cesta nabízí překrásnou procházku pro věříci i pro ateisty. Čítá 25 zastavení.
V Římově začala oprava slavné křížové cesty, podívejte se, jak vypadá dnes

Spolek Orel neměl dlouhého trvání. V roce 1928 byla založena Dělnická těocvičná jednota, která ukončila činnost v roce 1948. Postupně vznikla kopaná v Římově, hra v kuželky, cyklistický oddíl.

V roce 1954 byl založen Sokol Římov, později Tělovýchovná jednota Sokol a začala se psát nová historie sportu, která je v Římově velmi bohatá a zahrnuje širokou škálu sportovních činností. Nejmladším oddílem TJ Sokol je od roku 2015 oddíl lukostřelby Itaclub.